Raad kiest route procedure windmolens

Foto: pixabay

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd er gesproken over de rol van de gemeente in de procedure voor het plaatsen van twee windmolens door AkzoNobel.

Er lagen twee mogelijke scenario’s op tafel; één waarbij de gemeente zelf het heft in handen neemt om het bestemmingsplan te wijzigen en een tweede scenario waarbij de Provincie de stappen zal nemen om de aanvraag mogelijk te maken.

Windmolens

Lees ook: AkzoNobel informeert over windmolens.

Eerder al werd tijdens de commissievergadering Ruimte een sterke voorkeur merkbaar om de procedure voor het bestemmingsplan zelf in de hand te houden. Deze optie duurt langer, maar geeft voor- en tegenstanders de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen bij de gemeente.

Er zit echter wel een addertje onder het gras. Mocht de Provincie het verloop van de procedure door de gemeente niet zinnen, zijn ze bevoegd om alsnog het proces over te nemen en zelf een eigen plan te trekken. Een meerderheid van de raad is in ieder geval van mening dat ze de inwoners zo goed mogelijk willen bijstaan. Vooralsnog heeft AkzoNobel nog geen vergunningsaanvraag ingediend, dus is het zaak om eerst hierop te wachten voordat het proces echt van start gaat.

Gemeenteraad

Tijdens de stemming van de gemeenteraad heeft een meerderheid (CDA, D66, VVD en Trilokaal) gekozen voor het scenario waarbij door de gemeente het bestemmingsplan wordt opgesteld.

ChristenUnie en PvdA hadden liever de route van het andere scenario gevolgd. Hierdoor zou volgens hen de rol van de gemeente namelijk duidelijker zijn en de focus meer komen te liggen op het behartigen van de belangen van de inwoners.

Inloopavond

Op 7 juni kunnen inwoners tijdens een inloopavond in gesprek met college- en raadsleden over dit onderwerp. Ook AkzoNobel en de Provincie Zuid-Holland zijn tijdens deze avond vertegenwoordigd. De inloopavond vindt plaats in het Bestuurscentrum aan het Raadhuisplein 1 in Voorhout en start om 19.00 uur.

Reacties