AkzoNobel informeert over windmolens

Foto: Lisa de Blok

Als het aan de AkzoNobel ligt, staan er rond 2019 twee grote windmolens op het terrein in Sassenheim. Dinsdagavond kwam het bedrijf met de eerste informatie naar buiten tijdens een informatiemarkt.

Windmolens

Twee grote windmolens van 171 meter hoog die samen 6 megawatt aan stroom moeten opleveren per jaar, dat is het plan. Jaarlijks verbruikt deze locatie van AkzoNobel 15 mW aan stroom en om een grote slag te slaan op het gebied van verduurzaming, wil het bedrijf op deze manier een groot deel van de energie zelf gaan opwekken.

Dat juist voor deze locatie is gekozen hiervoor, is omdat de locatie al een aantal jaar in de Verordening Ruimte van de provincie is opgenomen om hier windmolens te plaatsen. De locaties zijn het resultaat van afweging tussen eisen vanuit windenergie en voorwaarden vanuit landschap en ruimtelijke kwaliteit.

Weerstand

Het zal niemand verbazen dat het opwekken van wind op land weerstand oplevert bij de omwonenden. Mensen die in de buurt wonen van de voorgenomen locatie vrezen vooral voor geluidsoverlast, de horizon vervuiling en de slagschaduw van de wieken. Meerdere omwonenden gaven aan hier ’s nachts al wakker van te liggen.

Frans Neuman woont op 428 meter van de dichtstbijzijnde turbine en is een van de bewoners die hoogstwaarschijnlijk overlast gaan ondervinden van deze windturbines. Hij weet al enige tijd dat dit plan speelt en heeft hier dan ook al de nodige tijd aan onderzoek en overleg ingestoken. Hij maakte in een eerder stadium al het filmpje hieronder, om een indruk te geven van de hoogte en het aanzicht.

De heren van het geluid en de slagschaduw op de informatiemarkt hebben zich in allerlei bochten gewrongen om toch vooral te melden dat, ondanks dat onze huizen binnen de overlast zone vallen, wij weinig tot geen hinder zullen ondervinden?” (Frans Neuman)

Mocht dit toch zo zijn dan zullen er passende maatregelingen genomen moeten worden, werd hem verteld. Onduidelijk bleef het hem hoe je als bewoner kan aantonen dat je wel degelijk hinder ondervind. Een woordvoerder van AkzoNobel gaf wel aan dat het plaatsen van de windmolens wel rendabel moet blijven en dat het mogelijk is dat er bij teveel verzet nog vanaf gezien kan worden.

Communicatie

Om dit gevoelige onderwerp zo goed mogelijk over te brengen op de omwonenden, wordt een secuur proces gevolgd. Zo is er op dit moment nog geen aanvraag gedaan en kiest de Akzo ervoor om iedereen zo vroeg mogelijk in dit stadium te betrekken bij de procedure. Dat houdt in dat AkzoNobel in overleg met omwonenden en betrokkenen een plan opstelt voor zowel proces- en financiële participatie. De gemeente trekt daar actief mee in op.

Inloopavond gemeente

Het volgende informatie moment is op woensdagavond 7 Juni van 19.00 tot 21.00 uur, waar men wordt uitgenodigd in gesprek te gaan met college- en raadsleden. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout. AkzoNobel en de provincie Zuid-Holland zijn ook hier aanwezig om toelichting te geven bij informatiepanelen. Aanwezigen kunnen in kleine groepen in gesprek met college- en raadsleden.

Rol van de gemeente

Omdat het plaatsen van de windmolens een aangelegenheid is van de Provincie Zuid-Holland, staat de gemeente Teylingen in principe buiten spel. Hoe dan ook is het eerst wachten op de officiële aanvraag vanuit AkzoNobel. Er zijn al wel scenario’s besproken, om de rol van de gemeente in het proces te versterken.

  • Scenario 1 via de gemeente: Wijziging bestemmingsplan door de gemeente en daarna via de provincie. In deze procedure is er gelegenheid voor inspraak en een uitgebreide voorbereidingsprocedure van zes weken, waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingebracht. Dit zijn twee procedures na elkaar, te weten wijziging bestemmingsplan (gemeente) en omgevingsvergunningenen milieu en bouwen (provincie) en duurt dan ook langer. De kosten voor het bestemmingsplan kunnen worden geraamd op ongeveer €10.000,- en zijn dan voor de gemeente.
  • Scenario 2 via de provincie: Omgevingsvergunning voor milieu en bouwen in afwijking van het bestemmingsplan. Hier wordt met één procedure volstaan, te weten een (gecoördineerde) omgevingsvergunning milieu en bouwen met afwijking van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Teylingen’. Hieraan zijn voor de gemeente geen kosten verbonden.

In de vergadering van de Commissie ruimte werd een voorkeur gegeven aan het eerste scenario, maar hier moet de gemeenteraad nog over gaan beslissen. Mocht de gemeenteraad kiezen voor scenario 1, zit er nog een addertje onder het gras. De provincie kan dan het proces in een verder stadium alsnog uit handen nemen en toch nog kiezen voor scenario 2.

Petitie voor kleinere molens

Om toch een vinger in de pap te houden, kwam PvdA raadslid Joost van Doesburg eerder al met een petitie. Deze petitie heeft twee doelen; Akzo wijzen op de lokale gevolgen van twee 171 meter hoge windmolens. Het tweede doel is Akzo te verzoeken haar plannen bij te stellen naar kleinere molens die veel minder overlast veroorzaken. De petitie is te vinden via deze link.

Reacties

Cookieinstellingen