Gemeente Teylingen koopt grond voor Noordelijke Randweg

Foto: gemeente Teylingen

Gemeente Teylingen en Bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V. zijn tot overeenstemming gekomen over de verkoop van gronden die nodig zijn voor de Noordelijke Randweg Voorhout.

Ook is er overeenstemming over de verhuur van gronden door Van der Hulst aan de gemeente, om ze te gebruiken als werkterrein voor de aanleg van de randweg. De Noordelijke Randweg Voorhout vormt een nieuwe verbinding voor autoverkeer ten noordwesten van Voorhout.

De randweg sluit met een onderdoorgang onder de spoorlijn aan op de provinciale weg N444 en op de Bollendreef (ontsluitingsweg nieuwbouw Hooghkamer). De strook aangrenzend aan de Haarlemmertrekvaart is in provinciaal beleid aangewezen als ecologische verbindingszone. Met de ligging van de Noordelijke Randweg is hiermee rekening gehouden.

Bouwbedrijf G.J. van der Hulst B.V heeft gronden in eigendom aan beide zijden van de spoorlijn, op de plek waar de onderdoorgang onder het spoor wordt gebouwd. Van der Hulst is ook één van de ontwikkelende partijen in de nieuwe wijk Hooghkamer in Voorhout.

Directeur Yvonne van der Hulst: “Wij zijn blij met de overeenkomst. Het verbeteren van de bereikbaarheid van Voorhout is belangrijk, ook voor de nieuwe wijk Hooghkamer”.

Bas Brekelmans, wethouder van de gemeente Teylingen, deelt die mening: “Met de aankoop van de gronden van Bouwbedrijf G.J. van der Hulst komt de aanleg van de Noordelijke Randweg weer een grote stap dichterbij. We zijn blij met de overeenkomst met Van der Hulst, zowel met de aankoop als de tijdelijke huur. De bouwtijd voor de randweg, inclusief de onderdoorgang bedraagt circa twee jaar. In die periode is het belangrijk dat we over voldoende werkterrein kunnen beschikken, dus we zijn blij dat we hier nu goede afspraken over hebben gemaakt.”

De gemeente is nog met enkele grondeigenaren in het gebied in overleg over de aankoop van percelen. Het bestemmingsplan Noordelijke Randweg Voorhout is inmiddels onherroepelijk geworden. De planning is dat in de loop van 2018 met de aanleg van de randweg wordt begonnen. Kijk voor meer informatie op deze link.

Reacties

Cookieinstellingen