Sport- en cultuurregeling onderzocht

De Rekenkamercommissie Teylingen heeft onderzoek gedaan naar de Sport- en cultuurregeling van de gemeente Teylingen. Met deze regeling kunnen inwoners met een laag inkomen korting krijgen op de contributie van een sportclub of cultuurvereniging.

De rekenkamercommissie heeft onderzocht waarom er relatief weinig mensen gebruik maken van de regeling door onder andere te praten met de mensen die aanspraak maken op de regeling. De rekenkamercommissie is blij verrast door het aantal mensen dat met hen wilde praten over deze regeling. De gesprekken hebben veel informatie opgeleverd.

Conclusie

De belangrijkste conclusie is dat de regeling nog onvoldoende wordt gebruikt door de doelgroep, dit komt door de volgende redenen:

  • Mensen voelen gêne en vinden het niet prettig om hun inkomensgegevens voor te leggen aan het bestuur van een vereniging
  • Het bedrag dat via de regeling wordt verstrekt is onvoldoende. Het dekt niet de volledige contributie. Voor het overige deel van de kosten: de kleding, benodigde attributen en de reiskosten, heeft men niet voldoende geld
  • De voorwaarden zorgen voor een beperking die niet aansluit bij de wensen: zo worden (medische) fitness en dansschool Sonja in de reacties veel genoemd als activiteiten waarvoor men deze regeling zou willen gebruiken. Omdat dit geen verenigingen zijn vallen deze nu niet onder de sport- en cultuurregeling.
  • Men mag alleen via een Teylingse vereniging gebruik maken van de regeling. Dus niet bij een sportclub of cultuurvereniging in een andere (buur-) gemeente.

Filmpje

De uitkomsten zijn kort samengevat in een filmpje, deze en het volledige rapport zijn in te zien via www.raadteylingen.nl via het tabblad rekenkamercommissie.

Het rapport is 30 juni aangeboden aan de gemeenteraad. Zij spreekt hierover in de commissie Welzijn van 29 augustus en beslist wat te doen met de aanbevelingen.

Reacties

Cookieinstellingen