Nieuw bestemmingsplan Recreatiepark Watertuin

Foto: Google Maps

Recreatiepark Watertuin bestaat uit 69 recreatiewoningen en ligt in het groene buitengebied van Warmond in de gemeente Teylingen. De gemeente bereidt momenteel voor het recreatiepark Watertuin een nieuw bestemmingsplan voor. De uitgangspunten voor het bestemmingsplan zijn klaar en worden aan de gemeenteraad voorgelegd.

Onlangs is voor het buitengebied van Teylingen een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Er is destijds gekozen om voor Watertuin een afzonderlijk bestemmingsplan te maken omdat Watertuin zo’n specifiek gebied is in Warmond en in het buitengebied van Teylingen ligt.

In de loop der tijd is veel veranderd op het recreatiepark. Sommige eigenaren/gebruikers hebben het recreatieverblijf uitgebouwd en bijgebouwen geplaatst zonder dat daar een vergunning voor is afgegeven. Ook hebben diverse mensen er voor gekozen om permanent in het recreatieverblijf te gaan wonen. Terwijl permanent wonen op het recreatiepark niet is toegestaan. De ontstane situatie is niet van het laatste jaar en vraagt om een zorgvuldige aanpak.

Zorgvuldig omgaan met belangen

Het afgelopen jaar is gesproken met het bestuur van de vereniging Watertuin, provincie en experts. Ook heeft stedenbouwkundig bureau Rho een visie voor het park opgesteld die de basis is voor de uitgangspunten voor het bestemmingsplan. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om bebouwingsregels te verruimen en de recreatieve bestemming te behouden.

“Met deze uitgangspunten hebben we een goede richting voor het maken van een nieuw bestemmingsplan. Ik verwacht niet dat we iedereen tevreden kunnen stellen. Maar we kunnen op deze manier wel zorgvuldig omgaan met de niet vergunde aanbouwen en verbouwingen, zonder dat dit ten koste gaat van het groene buitengebied en de recreatieve waarde van het park”, aldus Bas Brekelmans, wethouder Ruimte.

Bouwwerken alsnog mogelijk maken

Als de gemeenteraad de uitgangspunten naar verwachting op 4 februari vaststelt, wordt een bestemmingsplan opgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan gaat uit van ruimere bebouwing dan dat het huidige bestemmingsplan toestaat. Met het verruimen van bouwregels wordt veel bebouwing planologisch inpasbaar gemaakt.

Permanent wonen is en blijft na onderzoek niet toegestaan, behalve voor de mensen die hiervoor in het verleden een gedoogbeschikking hebben gekregen. De handhaving hierop blijft onveranderd.

“Ik vind duidelijkheid over wat kan en mag wenselijk. Ik vind het ook belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven over het oplossen van deze ontstane situatie” , aldus Carla Breuer, burgemeester.

Reacties

Cookieinstellingen