Nieuwe opvanglocatie voor Oekraïners van de Parklaan

Foto: PR

Aan de Parklaan in Sassenheim worden op dit moment Oekraïners opgevangen. De groep bestaat uit volwassen vrouwen en mannen (stellen), waarvan een groot deel ook werkt in onze regio.

Met omwonenden is de afspraak gemaakt dat de noodopvanglocatie aan de Parklaan op 15 juni 2024 zal worden verwijderd. Dan loopt ook de omgevingsvergunning af. Er is nu, na een locatieonderzoek, een alternatieve duurzame opvanglocatie gevonden. De locatie is het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminalaan 1-3.

Burgemeester Carla Breuer: “Iedere gemeente heeft een taakstelling om Oekraïense ontheemden op te vangen. Ondanks de schaarse ruimte en woningkrapte moeten wij dus zoeken naar creatieve woonoplossingen en kansen, die wij gevonden hebben op deze locatie.”

“Het uitgangspunt van dit college is, zo min mogelijk woningen uit de woningvoorraad te onttrekken. Het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminalaan 1-3 is na onderzoek als enige geschikte locatie naar voren gekomen en wordt een duurzame opvanglocatie voor Oekraïense ontheemden zolang het nodig is. Zo zorgen we voor stabiliteit bij de Oekraïense ontheemden en voor duidelijkheid naar de omwonenden.”

Locatieonderzoek duurzame opvanglocatie

Er zijn drie locaties onderzocht voor het realiseren van een duurzame opvanglocatie. Er is hierbij gekeken naar vergelijkbare locatiegrootte, directe beschikbaarheid, haalbaarheid en de effecten op de leefomgeving, zoals de veiligheid, het verkeer en milieu. Het gaat hier om:

  • Sassenheim, Wilhelminalaan 1-3, voormalig gemeentehuis, inpandige verbouwing.
  • Sassenheim, Wilhelminalaan 25, woonunits plaatsen in de directe omgeving van huidige gemeentekantoor.
  • Sassenheim, Hoofstraat 118, in de bijgebouwen van de Sint-Pancratiuskerk.

Voormalig gemeentehuis haalbaar en duurzaam

Uit de analyse van het locatieonderzoek blijkt dat het voormalig gemeentehuis aan de Wilhelminalaan 1-3 als enige locatie haalbaar is om in gebruik te nemen vóór 15 juni 2024. Dit door directe beschikbaarheid, verwachte planning en langdurige inzetbaarheid. Deze locatie, met capaciteit voor maximaal tachtig bedden, is dus de enige passende optie op dit moment voor de herhuisvesting van de groep Oekraïense ontheemden van Parklaan en wordt gereed gemaakt voor gebruik.

Participatie

Omdat deze locatie de enige geschikte mogelijkheid is voor directe opvang, vervalt de mogelijkheid om met omwonenden in gesprek te gaan over welke locatie het meest passend is volgens hen. We spreken graag tijdens een inloopbijeenkomst met de omwonenden over de nieuwe opvanglocatie.

Inloopbijeenkomst voor omwonenden

De Oekraïense ontheemden, de omwonenden van de Parklaan en de bewoners van de Wilhelminalaan zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Voor de direct omwonenden van de Wilhelminalaan organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst op zaterdag 20 januari, van 15.00 – 17.30 uur in het gemeentekantoor aan de Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

En er wordt opnieuw een omwonendenoverleg opgestart, net zoals eerder bij de opvang aan de Parklaan. Omwonenden kunnen zich hiervoor aanmelden door het e-mailadres achter te laten tijdens de inloopbijeenkomst of een e-mail te sturen naar: [email protected].

Cookieinstellingen