Nieuwe fietsverbinding via Spoorlaan naar Noordelijke Randweg Voorhout

Foto: pixabay

Het college van burgemeester en wethouders van Teylingen heeft opdracht gegeven voor het doortrekken van de Spoorlaan in Voorhout. Hiermee ontstaat voor fietsers een nieuwe verbinding tussen het centrum van Voorhout en het fietspad langs de Noordelijke Randweg. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer AW Infrabouw uit Hillegom.

De Spoorlaan loopt parallel aan de centrumkant van het spoor en sluit aan op de Beukenrode. Richting het noorden loopt de Spoorlaan in de huidige situatie dood. Ook is het noordelijke deel van de weg nu niet verhard. Afgelopen zomer is de nieuwe Noordelijke Randweg Voorhout geopend met het daarnaast gelegen fietspad. Met het doortrekken van de Spoorlaan over een lengte van enkele tientallen meters ontstaan nieuwe verbindingen tussen het centrum/station van Voorhout en de Noordelijke Randweg en verder richting Noordwijk en Noordwijkerhout en verder. Het niet-verharde deel van de Spoorlaan wordt geasfalteerd om het geschikt te maken voor fietsverkeer.

Nieuwe erfscheiding als begrenzing

Om het fietspad aan te leggen, is het nodig dat de bestaande brede haag langs een deel van de Spoorlaan wordt verwijderd. Deze haag staat op de erfgrens met de drie aangrenzende grondeigenaren. Met hen is in goed overleg afgesproken dat de bestaande haag wordt weggehaald zodat er voldoende ruimte is om het fietspad aan te leggen. Op de erfgrens wordt een nieuw hekwerk met klimop geplaatst zodat een nieuwe groene afscheiding ontstaat.

Planning

De uitvoering start in het nieuwe jaar. De aannemer werkt zijn uitvoeringsplanning nog uit. De directe omgeving wordt hierover per brief geïnformeerd. Het werk is uiterlijk 31 maart 2023 gereed. tenzij we een hele strenge winter krijgen. Dan is deze datum mogelijk niet haalbaar.

Cookieinstellingen