Nieuw fonds in de Duin- en Bollenstreek voor educatie en vorming

Foto: Fonds Perspectief

Fonds Perspectief helpt stichtingen en organisaties, die zich richten op met achterstelling bedreigde of achtergestelde groepen in de Duin- en Bollenstreek. Zij ondersteunt met geld, projecten die de zelfredzaamheid van mensen bevorderen binnen het domein Educatie & Vorming.

Vernieuwing

Fonds Perspectief staat zeer open voor vernieuwende initiatieven. Zolang het doel maar is dat mensen kunnen groeien, zelfredzaam worden en weer toekomstperspectief krijgen; kinderen, pubers, ouderen.

Subsidie aanvragen

Via de website www.fondsperspectief.nl kunnen organisaties een ‘quick check’ doen en direct zien of hun project een grote kans van slagen heeft om een subsidie te verkrijgen en direct een subsidieaanvraag online indienen.

Reacties