Kleintje Pils krijgt inhuldigingsmedaille

Foto: PR Kleintje Pils

De bandleden van het orkest Kleintje Pils zijn afgelopen weekend in Berlijn Koninklijk onderscheiden door Staatssecretaris van Economische zaken, Sharon Dijksma. Daar speelde deze bekende band uit Sassenheim tijdens Internationale Grüne Woche.

Met een bezoekersaantal van bijna een half miljoen is dit de grootste beurs ter wereld voor landbouw, tuinbouw en voedsel. Daarnaast is de beurs ook een belangrijk trefpunt voor politiek en bedrijfsleven. De Staatssecretaris benadrukte in haar speech het succes en de groei van de Nederlandse landbouw export in Europa. “Nederland loopt voorop in innovatie en is al lang niet meer alleen het land van kaas, tulpen, molens, koeien, fietsen en klompen. Inmiddels hoort daar ook het Oranjeorkest Kleintje Pils als exportproduct bij”.

In het Holland Paviljoen werden alle bandleden totaal verrast en kregen zij de versierselen opgespeld die behoren bij de Inhuldigingsmedaille. Kleintje Pils heeft een bijzondere rol gespeeld op de dag van de inhuldiging van Koning Willem Alexander en Koningin Máxima. Kleintje Pils is een dweilorkest dat over de hele wereld wordt gevraagd op te treden bij sportieve en andere evenementen.

kleintje pils klein

Reacties