Mijlpaal bereikt voor woningbouw Nieuw Boekhorst

Foto: PR

Het college van B&W van de gemeente Teylingen is akkoord dat het ontwerpbestemmingsplan voor de nieuwe wijk Nieuw Boekhorst ter inzage wordt gelegd. Nieuw Boekhorst is het project voor een uitbreidingswijk aan de noordwestkant van Voorhout. Om dit woningbouwproject te kunnen ontwikkelen is een nieuw bestemmingsplan nodig. In een bestemmingsplan is vastgelegd wat er in een gebied met de ruimte mag gebeuren.

Bestemmingsplan en planuitwerking

De ontwikkeling van de nieuwe groene woonwijk is een gezamenlijk project van de gemeente Teylingen, Heijmans Vastgoed, Ballast Nedam Development, Rotij Grondontwikkeling West, Achmea Real Estate en Blokhuis. Al deze organisaties hebben gronden in eigendom binnen het plangebied. Het stedenbouwkundig bureau Wissing is door organisaties gevraagd om het bestemmingsplan op te stellen waarin de bouw van 1.250-1.300 woningen mogelijk wordt gemaakt. Behalve de woningen is er ook rekening gehouden met verschillende voorzieningen in het gebied, zoals een school, sporthal, passantenhaven en maatschappelijke voorzieningen. Dit wordt allemaal vastgelegd in het bestemmingsplan. Omdat de nieuwbouwontwikkeling grenst aan een bestaande woonwijk, zijn ook de omwonenden bij de planvorming betrokken.

Divers woningaanbod

Wethouder Marlies Volten: “Ik ben blij met deze belangrijke stap om te voorzien in de grote behoefte aan extra woningen. Want ook in Teylingen zijn deze hard nodig. Het ontwerpbestemmingsplan legt de basis voor een toekomstbestendige wijk, waarbij groen en water de belangrijkste basis vormen. In Nieuw Boekhorst is er aanbod van zowel koop als huur. Er komen appartementen, gelijkvloerse woningen en gezinswoningen in verschillende prijsklassen, met veel aandacht voor betaalbaar wonen.”

De nieuwe wijk sluit goed aan op de ambities van de gemeente. Want de gemeente streeft ernaar dat iedereen prettig woont in Teylingen. Hierbij is er oog voor zowel ouderen als jongeren, maar ook voor kwetsbaren, gezinnen en alleenstaanden. Waar mogelijk wijst de gemeente woonruimte in eerste instantie toe aan Teylingers.

Mijlpalen

Het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan is niet de enige mijlpaal voor Nieuw Boekhorst. Het college heeft ook besloten om de anterieure overeenkomst tussen gemeente en marktpartijen aan te gaan. In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over bijvoorbeeld de wijze van samenwerken en financiële afspraken. Voordat zij deze overeenkomst aangaat, doet het college eerst een beroep op de controlerende taak van de raad. Verder heeft het college ingestemd met de koop- en samenwerkingsovereenkomst met woonstichting Stek. In deze overeenkomst staan afspraken over het bouwen van de sociale woningen.

Vervolg

Het ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Tegelijkertijd ligt een ontwerp ontheffing Wet Natuurbescherming ter inzage. Deze ontheffing is nodig om de rugstreeppadden die in het gebied Nieuw Boekhorst verblijven te kunnen verplaatsen. Na deze periode worden beide documenten ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Met het in procedure nemen van het bestemmingplan komt ook de woningbouw van het eerste deelgebied een stap dichterbij. De voorbereidende ontwerpwerkzaamheden zijn al gestart. De eerste fase zal bestaan uit verschillende woningtypen: 40 appartementen in de sociale sector, 24 middeldure huur- en vrije sector appartementen, 66 koopeengezinswoningen en 8 twee-onder-een-kapwoningen aan het water. De verwachting is dat de 74 koopwoningen eind dit jaar in verkoop komen. Verhuur zal in aanloop naar de oplevering halverwege 2025 starten. De eerste bouwwerkzaamheden worden verwacht in het najaar van 2024.

Voor meer informatie over het project kun je kijken op www.nieuwboekhorst.nl

Cookieinstellingen