Feestelijke jaarvergadering EHBO vereniging Sassenheim

Foto: EHBO Sassenheim

Op maandag 23 januari hield de EHBO vereniging haar 87ste jaarvergadering. De vereniging nam afscheid van Meike van den Nouland als bestuurslid en verwelkomden Cathy van Olden als bestuurslid en Astrid Rombouts als voorzitter. Beiden waren al langer waarnemend werkzaam in het bestuur.

Daarnaast waren er andere feestelijke gebeurtenissen. Het bestuur kon drie diploma’s namens het Oranje Kruis uitreiken aan de geslaagden Jacqueline Koster, Lizzy Barnhoorn en Mariella Rombouts én het bestuur mocht namens EHBO Nederland drie keer een onderscheiding uitreiken aan Monique Markus, Wim Schiks en Astrid Rombouts. Zij kregen deze onderscheiding voor hun 25 jarige tomeloze inzet als EHBO vrijwilliger. Overigens was dit voor Monique Markus en Wim Schiks een verlaat moment, eigenlijk zijn ze op moment van schrijven al 26 jaar actief EHBO lid, maar vanwege corona heeft het bestuur deze leden niet eerder kunnen huldigen.

Aansluitend aan deze festiviteiten toastte de vereniging met een Nieuwjaarsborrel op een sprankelend nieuw jaar. Op de foto staan de gediplomeerden en jubilarissen als volgt van links naar rechts: Mariella Rombouts, Lizzy Barnhoorn, Wim Schiks, Astrid Rombouts en Jacqueline Koster.

Cookieinstellingen