College presenteert werkprogramma en begroting

Foto: Lisa de Blok

Het college van burgemeester en wethouders heeft vrijdag het collegewerkprogramma en de begroting voor Teylingen gepresenteerd en overhandigd aan de fractievoorzitters.

In het collegewerkprogramma staan de speerpunten waar zij zich het komende jaar op gaan richten. Normaal werd dit al voor de hele periode van vier jaar vastgesteld. Maar er is juist nu voor gekozen om dit de komende periode per jaar te doen en jaarlijks aan te vullen en uit te breiden. Het collegewerkprogramma opent met de ambitie om te werken volgens een ‘publieke waarde gedreven bestuurscultuur’ waarbij ook samengewerkt wordt aan maatschappelijke opgave. Dat geldt zowel voor het college, als voor de ambtelijke organisatie. Dit college wil er zijn voor de inwoners.

Wethouder Elsbeth Koek licht dit punt toe: “De meest kwetsbare mensen, ontmoeten vaak de meest ingewikkelde kant van onze samenleving. We moeten ervoor zorgen dat we beleid maken dat op een goede manier aansluit bij wat er speelt onder de inwoners en bij wat er nodig is om hen te helpen.”

Samen maken we Teylingen

De titel van het collegewerkprogramma is dan ook niet voor niets ‘Samen maken we Teylingen’. Want, zo laat burgemeester Carla Breuer weten, “Alleen samen kunnen we het”. Hierin hebben zij de prioriteiten vastgesteld in het jaar 2023 mee aan de slag te gaan. Het gaat onder andere om (energie)armoede, versnellen van woningbouw, doorpakken op de energietransitie, positieve gezondheid en handhaving. Binnen deze thema’s zijn verschillende punten uitgewerkt waar het komende jaar de focus op zal liggen.

Wethouder Reny Wietsma: “Positieve Gezondheid is breder dan alleen gezondheid en richt zich op wat men wel kan in plaats van niet. Daarbinnen zijn ook de thema’s eenzaamheid, het ondersteunen van mantelzorgers en preventie belangrijke onderwerpen.”

Je kunt het hele Collegewerkprogramma 2023 – Samen maken we Teylingen hier lezen.

Begroting Teylingen

De meerjarenbegroting van de gemeente Teylingen voor de jaren 2023-2026 is ondanks de financieel onzekere tijden voor de eerste drie jaren structureel sluitend. Het college van B&W presenteert de begroting met aandacht voor iedere inwoner. Meedoen, aandacht en verbinding zijn de kernwoorden. De economische situatie in binnen- en buitenland is onzeker. Veel inwoners, ondernemers en verenigingen worden geconfronteerd met een hogere energierekening, boodschappen worden duurder en ook op andere fronten stijgen de prijzen. Het college maakt zich zorgen over de effecten hiervan op inwoners en ondernemers van Teylingen en wil onderzoeken hoe het hen raakt. Op basis van deze informatie zal het college, voor zover lokaal verantwoord, maatregelen treffen.

De economische omstandigheden hebben natuurlijk ook hun weerslag op de gemeentelijke financiën en op de begroting. Ook de gemeente heeft te maken met stijgende energieprijzen en inflatie. “Daardoor kan het zo zijn dat de gemeente voor hogere uitgaven komt te staan dan we nu kunnen inschatten. Dat vraagt om een alerte houding en een flexibele instelling”, aldus wethouder Marlies Volten van financiën.

Maar al met al staan we er financieel weer goed voor in de gemeente Teylingen. Benieuwd naar de begroting? Op 10 november wordt deze besproken in de gemeenteraad. Je kunt deze documenten ook zelf inzien via deze link.

Cookieinstellingen