Gebiedsvisie Nieuw Boekhorst vastgesteld door gemeenteraad

Foto: pixabay

Nieuw Boekhorst is een geplande woningbouwlocatie aan de rand van Voorhout. De gebiedsvisie hiervoor is donderdag 30 juni vastgesteld door de gemeenteraad.

Extra sociale huurwoningen

Eind maart 2022 was de concept-gebiedsvisie gepresenteerd aan geïnteresseerden en omwonenden. De grootste verandering ten opzichte van dit concept is het aantal sociale huurwoningen. In plaats van 25% sociale huur, komt er 30% sociale huur in het plan, conform de Woonvisie van gemeente Teylingen. Dat zijn 59 woningen extra die in een extra laag op enkele wooncomplexen komen.

Nieuw Boekhorst

Nieuw Boekhorst is de naam van het projectgebied. Het is ongeveer 40 hectare groot en ligt tussen de Noordelijke Randweg, het spoor, de Beukenrode en de Boekenburglaan. Ruim twee jaar geleden zijn de gemeente Teylingen en de bedrijven Heijmans, Ballast Nedam Development, Roosdom Tijhuis/ Syntrus Achmea Real Estate & Finance , Blokhuis en Novaform gezamenlijk gestart met de uitwerking van een gebiedsvisie.

Plangebied Nieuw Boekhorst

Hieronder een kaartje met het gebied waar de nieuwe woonwijk zal komen.

Nieuw Boekhorst plangebied

Woonbuurten en type woningen

Nieuw Boekhorst krijgt vier woonbuurten met elk een eigen karakter en voor verschillende wooncategorieën: sociale huur & koop, bereikbare huur & koop, middeldure huur & koop en dure koop. In totaal passen er 1.200 tot 1.300 woningen in het plan: 30% sociaal, 20% bereikbaar, 30% middelduur en 20% duur.

En ligt er een inspanningsverplichting om nog circa 50 woningen extra te onderzoeken in het bereikbare segment. Er komen eengezinswoningen, appartementen, twee-onder-een kappers, zelfbouwkavels en een enkele vrijstaande woning (4% van het totaal). In het plan wordt ook rekening gehouden met 1 hectare aan sportvelden, een basisschool en kleinschalige voorzieningen rond het haventje.

Extra bouwlaag

De 59 extra sociale huurwoningen zijn mogelijk gemaakt in het plan door meer woningen per bouwlaag in de wooncomplexen. Bij de twee wooncomplexen aan de Noordelijke Randweg gaat het aantal bouwlagen van 5 naar 7. De parkeernorm voor de sociale huurwoningen gaat van 1,5 naar 1,1 om nog wel voldoende groen in het de wijk te behouden.

Marlies Volten: “Met de woningen van Nieuw Boekhorst sluiten we aan op de grote behoefte aan extra woningen. Zo ontstaat er een betere doorstroming en blijft het prettig wonen voor iedereen: ouderen en jongeren, kwetsbaren, gezinnen, alleenstaanden en spoedzoekers. Het is mogelijk om een deel van de sociale huurwoningen toe te wijzen aan jongeren uit de eigen gemeente en 100% van de sociale huurwoningen aan ‘eigen’ doorstromers die een huurwoning achterlaten.

“We juichen de vernieuwing en zoveel mogelijk duurzaam bouwen toe. Hier is veel aandacht voor in het project Nieuw Boekhorst.”

Groene openbare ruimte

Er komt in totaal 10,5 hectare groen in Nieuw Boekhorst. Dit groen loopt door het hele plangebied en het loopt logisch over in het al bestaande groen van Voorhout. Het vormt daarmee een belangrijk netwerk voor flora en fauna. Ook heeft het groen een belangrijke functie voor sport & bewegen, recreatie en ontmoeting.

In het plan zit ook 4,5 hectare water, dat bevaarbaar is. Vanuit Voorhout kun je met een boot tot aan Amsterdam en de Kaag komen. Verder komt er een nieuw passantenhaventje in de toekomstige buurtvaart van Nieuw Boekhorst, als gezellige ontmoetingsplek met bijvoorbeeld horeca en kleinschalige detailhandel.

https://twitter.com/D66Teylingen/status/1543530472944406528

Net buiten het plangebied, tussen de Leidsevaart, spoorlijn en de rand van het plangebied van Nieuw Boekhorst komt de Driehoek. Dit is een gebied van 6 hectare voor de zogenaamde ecologische hoofdstructuur, ofwel natuurcompensatiegebied. Hier kan ook een zelfoogst-tuin komen. Deze 6 hectare komen bovenop de 10,5 hectare groen die al deel uitmaken van het plan.

Komende periode

De gebiedsvisie vormt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. Streven is om het ontwerpbestemmingsplan eind 2022 ter inzage te leggen. In het najaar, voordat het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden. Hier kunnen vragen worden gesteld en opmerkingen worden meegegeven over het concept-ontwerpbestemmingsplan. Volgens de huidige planning start de bouw in 2024.

Cookieinstellingen