Advies formateurs volgende stap naar nieuw college Teylingen

Foto: Gemeente Teylingen

Hoewel er een veelheid aan combinaties voor een nieuw college van B&W van Teylingen mogelijk is, zullen in ieder geval de partijen VVD, CDA en Trilokaal daarvan deel uit moeten maken. Een combinatie met PvdA samen met Groen Links wordt nu verder onderzocht. Dat concluderen de formateurs Petra Habets en Robbert-Jan van Duijn. Zij adviseren de partijen in de gemeenteraad te starten met een onderzoek naar deze opties, waarbij er vanuit wordt gegaan dat het nieuwe college vier wethouders zal hebben.

Overeenkomsten en verschillen

Dinsdagavond 7 juni deden de formateurs verslag van hun bevindingen tot nu toe. Tijdens hun onderzoek naar welke combinaties mogelijk zijn, spraken zij met alle partijen. De formateurs brachten de overeenkomsten en verschillen in kaart op basis van de inhoud. Daarbij werd onder andere gesproken over speerpunten die partijen absoluut willen realiseren, wenselijke en onwenselijke coalities en de gewenste bestuurscultuur.

Dun collegeprogramma

In ieder geval is er al eerder overeenstemming gebleken over het raadsprogramma –dat door alle negen partijen is omarmd- met als logisch gevolg een dun collegeprogramma met een beperkt aantal keuzes en prioriteiten. Partijen hechten eraan om de positieve energie waarmee na de verkiezingen is gestart, vast te houden.

Jaarlijks prioriteiten

Praktisch elke partij wil dat de prioriteiten van een nieuw college passen bij de ambtelijke capaciteit en dat per jaar wordt aangegeven welke prioriteiten worden opgepakt. Daarnaast is het belangrijk dat er kwalitatief goede wethouders komen met portefeuilles die behapbaar zijn.

Bestuurscultuur

De bestuurscultuur is voor de partijen een belangrijk onderwerp. Bij het werken met een raadsprogramma past dat de gemeenteraad vroegtijdig meepraat over dilemma’s. De formateurs roepen de partijen op elkaar ook iets te gunnen, elkaar niet te verrassen en elkaar vroegtijdig op te zoeken.

Deadline 30 juni

De formateurs adviseren om direct met de vervolggesprekken te beginnen op basis van hun advies. De formateurs kunnen daarbij aanwezig zijn. Deadline voor een collegeprogramma is 30 juni zodat de benoeming op 7 juli kan plaatsvinden.

Cookieinstellingen