College B&W bereikt overeenstemming met Vrije Ondernemers Teylingen

Foto: Pixabay

Het college van B&W heeft overeenstemming bereikt met het bestuur van de stichting Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) over de afwikkeling van het ondernemersfonds. Het laatste geschilpunt, een bijdrage in de juridische kosten, is nu van tafel. De gemeenteraad, die het laatste woord heeft, wordt binnenkort voorgesteld met het bereikte resultaat in te stemmen en daarvoor € 51.700,- ter beschikking te stellen.

In de afgelopen anderhalf jaar zijn er meerdere gesprekken gevoerd tussen vertegenwoordigers van de VOT en wethouder Marlies Volten (economie) over de afronding van het Ondernemersfonds. Eerder werd al besloten om het bedrag dat in 2017 als extra opslag op de OZB voor het Ondernemersfonds was betaald aan alle ondernemers terug te betalen. Ondernemers die € 100,- hadden ingelegd voor de kosten van de VOT krijgen ook dit bedrag terug. Daarnaast worden de griffiekosten van de vijf ondernemers die beroep zijn gegaan tegen de aanslag van 2017 vergoed.

Schone lei

Wethouder Marlies Volten is blij dat er een oplossing mogelijk is. “Het laatste woord is aan de gemeenteraad en als die instemt kan er einde worden gemaakt aan de discussie met de VOT over het ondernemersfonds. Op die manier komt er ruimte om met een schone lei de relaties met de ondernemers weer op te bouwen en het ondernemersklimaat in Teylingen te verbeteren.”

Bestuurslid Cees Bos voerde de gesprekken namens de VOT, waarbij tevens ondernemer Ron Mulder (Unex BV) aanwezig was. Beiden noemen de oplossing een goed compromis.

Cees Bos: “Ook de VOT wil deze geschiedenis achter zich laten en met een frisse blik samen met de gemeente naar de toekomst kijken. Het ondernemersfonds was wat ons betreft een ongelukkig experiment. De oplossing die we nu gevonden hebben doet recht aan de bezwaren die wij hebben ingebracht.”

Gemeenteraad instemmen

Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel worden er vaststellingsovereenkomsten gesloten waarin ook de uitbetaling van de griffiekosten en de inleg door ondernemers wordt meegenomen. De uitbetaling van de extra OZB-opslag is al eerder uitgevoerd door Belastingen Bollenstreek.

Cookieinstellingen