Structuuropgaven voor de Duin- en Bollenstreek

Foto: Els Bax

De Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) presenteert vandaag het rapport ‘Structuuropgaven voor de Duin- en Bollenstreek’. Een actueel rapport over de onderliggende economische structuur van de regio.

Het rapport werd, in opdracht van de EBDB, opgesteld door Bureau Blaauwberg die eerder ook rapporteerde over de regionale effecten van de coronacrisis. Het beeld dat naar voren komt uit de cijfers van Blaauwberg heeft twee gezichten. Enerzijds zijn er de zeer sterke sectoren zoals de Greenport, Kust en bollentoerisme, Space en High Tech en Gezondheidszorg.

Anderzijds is de omvang hiervan klein in relatie tot de totale arbeidsbevolking die in de streek woont. Zo’n 25% van de arbeidsbevolking werkt buiten de streek. Het wegtrekken van jongeren en vergrijzing van de regio zijn het gevolg. Dat terwijl de regio over een uitstekend woon- en leefklimaat beschikt.

Streek zwaar getroffen door corona

De regio is momenteel zeer kwetsbaar door de effecten van de coronacrisis. Blaauwberg: “De ‘leisure industry’ is compleet stil komen te liggen en het herstel na de coronacrisis gaat relatief veel tijd kosten. Dit in tegenstelling tot de regio’s met veel goed opgeleide jongeren die over meer veerkracht en wendbaarheid beschikken.” Daarnaast stelt het bureau dat ‘Kennis’ in de Nederlandse economie de belangrijkste productiefactor is geworden. “De voedingsbodem voor kennisgedreven economische activiteiten is in de Duin- en Bollenstreek nog vrij beperkt waardoor er goed moeten worden samengewerkt met partijen buiten de streek.”

Urgentie

Lars Flinkerbusch, directeur EBDB: “De cijfers uit het rapport onderstrepen de urgentie om te werken aan meer groei, meer werkgelegenheid en meer economische dynamiek in onze regio, waardoor er meer perspectief wordt geboden aan de huidige en toekomstige bewoners. In de Economic Board werken ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen samen aan het versterken van de economie in de streek. In 2016 is hiervoor de Economische Agenda vastgesteld.

“Uitgangspunt is dat een veerkrachtige regio niet alleen een plek is om te wonen en te recreëren, maar ook een gezonde eigen economie weet op te bouwen en vast te houden.”

“Want een economie die rust op een robuust fundament, zal zich veel sneller herstellen dan een economie die al langer weinig slagkracht had. Inmiddels zijn veel projecten uit de Economische Agenda opgestart en zelfs al afgerond. Nu we enkele jaren verder zijn en helaas te maken hebben met een flinke crisis, is het belangrijk dat we werken met de cijfers én kennis van vandaag.”

Economic Forum Duin- en Bollenstreek

De analyse van Blaauwberg heeft betrekking op de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Teylingen, Lisse en Hillegom. Flinkerbusch: “In de structuuropgaven doet Bureau Blaauwberg ook een aantal suggesties om de structurele positie van de streek te verbeteren. Het rapport is dan ook bedoeld om het gesprek over de toekomst van onze streek te voeden. Dit gebeurt onder andere tijdens het online event Economic Forum Duin- en Bollenstreek op 4 februari. Hier zullen 19 sprekers acte de préséance geven en met het publiek in gesprek gaan over de economische dynamiek in de streek. Aanmelden betekent meepraten over de toekomst van de streek en kan via www.ebdb.nl.”

Het rapport Structuuropgaven voor de Duin- en Bollenstreek is te downloaden op de website van www.ebdb.nl.

Cookieinstellingen