Gratis mondkapjes voor Teylingers in bijstand

Foto: pixabay

Teylingse huishoudens met een bijstandsuitkering krijgen van de gemeente een gratis setje mondkapjes thuisgestuurd.

Huishoudens met jongeren tot 18 jaar die op het voorgezet onderwijs zitten of een mbo-opleiding volgen kunnen via Stichting Leergeld gratis mondkapjes aanvragen.

Sinds 1 december 2020 geldt in Nederland een plicht voor alle inwoners vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen. Deze mondkapjesplicht geldt in alle openbare en overdekte ruimten, in het onderwijs, het openbaar vervoer en bij contactberoepen.

Wethouder Arno van Kempen: “Het coronavirus en de maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan raken ons allemaal. Voor mensen die het toch al moeilijk hadden, zijn dit extra zware tijden.

“De kosten van mondkapjes vormen voor inwoners met een laag inkomen een extra financiële belasting. Wij willen niet dat mensen bezuinigen op hun gezondheid en veiligheid. Daarom hebben wij besloten om alle inwoners van Teylingen die een bijstandsuitkering ontvangen gratis mondkapjes te verstrekken. De kosten hiervoor worden vergoed vanuit het bestaande armoedebudget van de gemeente.”

5 setjes per post

In de setjes zitten 5 stoffen wasbare mondkapjes. Hierbij zit ook een brief met instructies over het juiste gebruik ervan. We verwachten dat de setjes vanaf 11 december in de brievenbus liggen.

Gratis mondkapjes voor jongeren op middelbare school of mbo

Huishoudens met jongeren tot 18 jaar die op de middelbare school zitten of een mbo-opleiding volgen, kunnen gratis mondkapjes aanvragen via Stichting Leergeld. Stuur hiervoor een mail naar [email protected]. Als mailen niet lukt, kun je in de ochtend bellen naar 0252 – 278 308.