Economic Board introduceert Vrijlanders

Foto: PR

Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB) introduceert ‘Vrijlanders’, een regiocollectief van bedrijven, bewoners en vertegenwoordigers uit de overheid en het onderwijs. Doel is om de vrije ruimte in de Duin- en Bollenstreek te beschermen en samen te werken aan dynamiek en vernieuwing in de regionale economie.

Vrijlanders

Directeur Lars Flinkerbusch: “De naam Vrijlanders is niet voor niets. Onze regio is een vrij en open land tussen de grote steden, de zogenaamde ‘space in between’. Je woont en werkt hier zeer centraal en toch ben je omringd door strand, zee, duinen en uitgestrekte bollenvelden. Vrijlanders kiezen ervoor deze vrije ruimte te beschermen. Niet door te demonstreren of door actie te voeren, maar door met betrokken ondernemers en streekgenoten te werken aan een bloeiende regio.”

Het grote gedeelde belang

Flinkerbusch: “Zoals in elke regio waar gewoond en gewerkt wordt, zijn er individuele belangen en grote gedeelde belangen. Ons grote gedeelde belang is de vrije ruimte. Niemand wil dat deze streek wordt volgebouwd met grote distributiecentra of grootschalige woningbouw. Ook een goede bereikbaarheid is belangrijk voor onze economie, maar het moet hier ook leefbaar blijven.

“Vrijlanders gaan werken aan de juiste balans, want wat mooi is moet mooi blijven. Belangrijke thema’s worden voorgedragen, onderlinge betrokkenheid vergroot en samenwerking geactiveerd.”

Space in Between

EBDB lanceerde eerder dit jaar het Manifest van de Duin- en Bollenstreek: Space in Between. Met Vrijlanders wordt hier handen en voeten aan gegeven. Zo wordt gebouwd aan een online community waar kennis kan worden gevonden en kennis kan worden gedeeld. Ook komt er een investeringsplan voor en door ondernemers en volgt er een jaarcongres; het Economic Forum Duin- en Bollenstreek.

Urgentie

De Economic Board beheert de Economische Agenda van de regio. Deze agenda heeft als doel de regionale economie te versterken. Tussentijdse economische veranderingen en uitdagingen worden scherp in de gaten gehouden. Zo publiceerde de EBDB in april en september van dit jaar de rapporten ‘De effecten van de coronacrisis op de Duin- en Bollenstreek’ uitgevoerd door Bureau Blaauwberg.

Flinkerbusch: “Zowel de Economische Agenda als de rapporten van Blaauwberg geven een urgentie aan. Vrijlanders werken samen aan deze urgentie: het vernieuwen van de regionale economie en het krijgen van meer economische dynamiek in de streek. Echter met behoud van onze waardevolle space in between.”

Founding Vrijlanders

Deze week start de Economic Board met werven van ‘Founding Vrijlanders’. Voor een bedrag van 250 euro behoor je tot de oprichters. Flinkerbusch: “De bij ons bekende betrokken bedrijven, bewoners en vertegenwoordigers van de overheid en het onderwijs worden als eerste benaderd, maar iedereen die zich betrokken voelt bij de groei van deze streek is welkom zich meteen aan te sluiten.”

Meer informatie over Vrijlanders en hoe aan te haken is te vinden op: www.vrijlanders.nl

De Economic Board Duin- en Bollenstreek bestaat sinds september 2018 en investeert in de economische groei van de Duin- en Bollenstreek. Zo worden er onder andere 18 kansrijke en innovatieve projecten aangejaagd om de economische dynamiek in de regio te versterken. Vrijlanders is een nieuw, belangrijk en strategisch onderdeel van deze regionale vooruitgang. wwww.ebdb.nl

Cookieinstellingen