Trilokaal zet vraagtekens bij onderzoek Regiotaxi

Foto: pixabay

Onlangs is er in opdracht van Holland Rijnland een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder de gebruikers van de Regiotaxi. De Regiotaxi is er speciaal voor mensen die door omstandigheden zijn aangewezen op deze vorm van vervoer.

Een dienst waarvan je zou moeten kunnen verwachten dat deze naar behoren wordt uitgevoerd, omdat deze mensen afhankelijk zijn hiervan. Maar er waren destijds erg veel problemen, zoals taxi’s die dikwijls te laat kwamen en vooral ook een slechte afhandeling van de klachten. Om die reden werd er een klanttevredenheidsonderzoek uitgezet onder de gebruikers van deze Wmo vervoersdienst.

Lees ook: Veel problemen bij Wmo vervoer Regiotaxi

Vraagtekens bij dit onderzoek

Sandra Jasperse van Trilokaal maakte zich destijds al hard voor de gebruikers van de taxi door zelf op onderzoek uit te gaan. De bevindingen waren destijds niet erg fraai. Het verbaast haar dan ook erg, dat er uit het recente onderzoek gemiddeld een cijfer van 7,2 voor de tevredenheid van pashouders in onze gemeente naar voren komt. Trilokaal stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

“Het is natuurlijk heel mooi dat ze een 7,2 als cijfer krijgen voor de tevredenheid van onze inwoners. Het is een nette voldoende zoals in het onderzoeksrapport wordt geschreven. Het geeft aan dat Holland Rijnland overwegend tevreden gebruikers kent. Maar uit hetzelfde onderzoek blijkt dat er wel de nodige opmerkingen en aanmerkingen zijn over de diensten die de regiotaxi levert en dat de afhandeling van klachten te wensen overlaat.” Zo staat in de schriftelijke vragen.

Resultaten voor Teylingen

Een aantal uitkomsten specifiek met betrekking tot de inwoners in Teylingen die hebben meegedaan aan het onderzoek:

  • 67% van deze ondervraagden geeft aan dat ze niet of niet tijdig gebeld worden als de taxi meer dan 5 minuten te laat is.
  • 61% van de ondervraagden in Teylingen geeft aan dat ze niet gebeld worden als de taxi in aantocht is. (Dit is belangrijk omdat er van de mensen verwacht wordt dat zij buiten staan zodra de taxi arriveert.)
  • In Teylingen geeft 50% van de ondervraagden aan dat de taxi niet op het gevraagde tijdstip aanwezig is. De langste ophaaltijd is dan gemiddeld 22 minuten te vroeg of 66 minuten te laat.
  • In Teylingen ervaart 58% van de ondervraagden dat een rit langer onderweg is dan nodig is in verband met samen reizen.

Forse verbeterpunten

“Het lijkt erop dat het onderzoek aangeeft dat mensen wel tevreden zijn, maar dat er tegelijkertijd wel forse verbeterpunten zijn op het gebied van punctualiteit, belservice en klachtafhandeling en het goed uitvoeren van de opdracht. De uitkomst van dit onderzoek geeft dezelfde uitkomst aan als het vooronderzoek dat Trilokaal in 2018 heeft uitgevoerd. Daarom willen we graag vervolg geven aan het vraagstuk rondom de regiotaxi.” Zo laat Trilokaal weten.

 

Reacties