Veel problemen bij Wmo vervoer Regiotaxi

Foto:

Voor mensen die een lichamelijke of psychische beperking hebben of om een andere reden niet in staat zijn om zelfstandig te kunnen reizen met het openbaar vervoer, is er vanuit de Wmo een vervoersvoorziening geregeld; de Regiotaxi. De kwaliteit van deze taxiservice is echter soms ver te zoeken.

De Regiotaxi in de gemeente Teylingen wordt verzorgd door Holland Rijnland. Via een aanbesteding is er destijds gekozen voor A-Tax De Vries om deze ritten uit te voeren. Dit jaar is het contract met deze vervoerder voor twee jaar verlengd. In het programma van eisen staat dat 95% van alle ritten moet voldoen aan de gestelde criteria rondom stiptheid en kwaliteit.

Klachten Regiotaxi

Op papier voldoet het taxi bedrijf misschien aan de gestelde eisen, maar in de praktijk blijkt er veel onvrede te zijn onder de gebruikers van deze service. De taxi’s komen dikwijls te laat, er zijn klachten over het gedrag van de chauffeurs en ook de afhandeling van meldingen en klachten bij de Regiotaxi is volgens hen niet toereikend. Wanneer iemand een klacht indient, gaan er soms maanden overheen tot deze klacht wordt afgehandeld.

Politiek

In de afgelopen maanden zijn er door Trilokaal gesprekken gevoerd met Welzijn Teylingen, Holland Rijnland, chauffeurs van A-Tax en Taxi Brouwer, klanten die gebruik maken van de regiotaxi en de centrale van de regiotaxi. Vanuit alle gesprekspartners wordt het beeld bevestigd van het bestaan van klachten/meldingen over de regiotaxi. Over de ritten die verzorgd worden door Taxi Brouwer zijn passagiers overigens wel tevreden.

Ervaringen

Tijdens de commissie Welzijn kwam een meneer van 90 inspreken, die zijn ervaringen met de Regiotaxi deelde. Hij ervaart al sinds zes jaar narigheid met de Regiotaxi, maar zo vertelt hij:

“Het loopt nu echt de spuigaten uit bij A-Tax de Vries.”

Voor aanvang van de rit moet de passagier al buiten staan als de taxi arriveert, maar het gebeurt wel vaker dat ze meer dan een half uur te laat zijn, zonder even te bellen dat het wat later wordt. De mensen die gebruik maken van deze taxi’s zijn volledig afhankelijk van dit vervoer. Bijvoorbeeld ook voor ritten naar het ziekenhuis, waarbij het dan ook voorkomt dat ze daar te laat aankomen en zo hun afspraak missen.

Actie

Met name de registratie en afhandeling van klachten lijken moeizaam te verlopen. Trilokaal heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W over onder andere de manier waarop deze klachten worden afgehandeld. Wethouder Arno van Kempen, die ook bij Holland Rijnland werkt en de portefeuille verkeer en vervoer onder zijn hoede heeft, komt in actie en gaat zo spoedig mogelijk met de vervoerder om tafel om de problemen te bespreken.

Ook problemen met de Regiotaxi?

Raadslid Sandra Jasperse van Trilokaal maakt zich hard voor deze zaak. Zij roept de mensen op die klachten hebben over hun ritten dit in ieder geval rechtstreeks te melden bij de gemeente Teylingen. Ze verzamelt momenteel de verhalen van mensen die gedupeerd zijn door deze service. Wil jij ook graag je verhaal delen? Dan kun je haar mailen via het mailadres [email protected]

 

Reacties