Nieuwe Broodfondsen voor de Bollenstreek stromen vol

Foto: PR

In museum De Zwarte Tulp in Lisse werd dinsdag 12 februari de tweede informatieavond gehouden over het Broodfonds. Dat veel zelfstandig ondernemers uit de omgeving daar oren naar hebben, bleek deze avond wel want er was wederom ontzettend veel belangstelling voor.

Een Broodfonds is een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandig ondernemers. Het bestaat uit een vereniging van minimaal 20 en maximaal 50 ondernemers die elke maand een bedrag opzij zetten op hun persoonlijke broodfondsrekening bij Triodosbank. Zo wordt gezamenlijk een buffer opgebouwd waaruit een deelnemer, die tijdelijk zijn werkzaamheden niet kan uitvoeren, maandelijks schenkingen krijgt voor een periode van maximaal twee jaar. Er komen geen controlerende artsen aan te pas en omdat iedereen bekend is, weet elke deelnemer waar zijn of haar geld heengaat. Inmiddels hebben zich in Nederland al meer dan 20.000 ondernemers bij meer dan 440 broodfondsen aangesloten.

Deze avond werd georganiseerd door de ondernemers Karin Heppener en Marlies Nieuwmeijer. De nodige informatie werd verstrekt door een teamlid van De Broodfonds Makers, die begeleiding geven bij het oprichten van nieuwe broodfondsen.

“Het was fantastisch, wat een enorme belangstelling. We waren al zeer tevreden wanneer we één nieuw broodfonds konden starten, maar er gaan nu zelfs twee nieuwe broodfondsen starten”, vertelt Nieuwmeijer enthousiast.

De spreker van De Broodfonds Makers, Jan van Bussel, gebruikte het eerste deel van de avond om de werking van het broodfonds kort toe te lichten en ging na de pauze inhoudelijk de nieuwe broodfondsen vormgeven. Hierbij werden de voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen en werd er een passende naam voor ieder broodfonds bepaald. “Het komt niet vaak voor dat er op één avond twee broodfondsen gevormd worden”, aldus van Bussel. Die aan het einde van de avond zeer te spreken was over het verloop van de avond.

De beide initiatiefnemers Heppener en Nieuwmeijer hebben zich ook aangesloten bij een van de nieuwe broodfondsen. “Wat een geweldig resultaat om zoveel ondernemers bij elkaar te krijgen en de verbindingen tot stand te brengen.” De derde keer is de oprichtingsbijeenkomst en dan kan er binnen drie maanden worden gestart. Aangezien er nu twee fondsen van start gaan, is er in beide verenigingen nog plaats voor zelfstandig ondernemers. Wie niet op deze avond was maar wel interesse heeft, kan kijken op broodfonds.nl voor informatie of stuur een mail aan [email protected]

Reacties