Nieuw Broodfonds voor de Bollenstreek in oprichting

Foto: pr

Vanwege de grote belangstelling onder zelfstandige ondernemers is in de Bollenstreek een nieuw Broodfonds in oprichting. In de Bollenstreek zijn inmiddels twee Broodfondsen actief en wegens grote belangstelling wordt nu een derde voorbereid.

Een Broodfonds is een voorziening voor ZZP’ers die zich financieel willen beschermen tegen arbeidsongeschiktheid. In een Broodfonds helpen deelnemers elkaar aan een inkomen wanneer het inkomen wegvalt vanwege arbeidsongeschiktheid. Voor meer informatie kijk op www.broodfonds.nl.

Informatieavond

Dit derde fonds van de Bollenstreek kan van start gaan als er minimaal 25 ondernemers meedoen. De ervaring leert dat binnen 1 jaar na oprichting het aantal deelnemers ‘vol’ is. Op 21 januari wordt een informatieavond georganiseerd in De Oude Pastorie in Lisse, waar een vertegenwoordiger van het Broodfonds toelichting komt geven. Deze avond is informatief en verplicht niet tot deelname. Inloop is vanaf 19.00 uur en het programma begint 19.30 uur. Wil je aanwezig zijn? meld je dan aan via [email protected] en je ontvangt een uitnodiging en de details.

Gezamenlijke buffer

Het fonds is een vereniging van minimaal twintig en maximaal vijftig zelfstandige ondernemers. Zij zetten elke maand geld opzij op hun persoonlijke broodfondsrekening bij de Triodos Bank. Zo bouwen ze gezamenlijk een buffer op. Bij langdurige arbeidsongeschiktheid ontvangt een deelnemer van de andere deelnemers maandelijkse schenkingen gedurende maximaal twee jaar.

Het Broodfonds

Een groeiend aantal ZZP’ers beschouwt het Broodfonds als een sociaal en betaalbaar alternatief voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het sociale karakter van broodfondsen sluit naadloos aan bij de visie van Triodos Bank. Ze zijn gebaseerd op gelijkheid en gaan terug naar de essentie van onderlinge solidariteit.

Erg populair

Broodfondsen winnen aan populariteit. Inmiddels heeft Triodos Bank meer dan 17.000 deelnemers en meer dan 400 broodfondsen in haar boeken. Nederland telt meer dan één miljoen zelfstandig ondernemers. Slechts één op de vijf zelfstandigen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten, zo constateerde het CBS eerder dit jaar.

Reacties