Gemeente Teylingen blijft inzetten op sport en beweging voor jeugd

Foto: pixabay

Het college van Teylingen gaat per 1 januari een nieuwe overeenkomst aan met de Combibrug voor het versterken van een goed sport- en cultuuraanbod in Teylingen. Basisscholen krijgen bovendien een tijdelijke subsidie voor meer bewegingsonderwijs. Dit heeft het college op 5 november besloten met het vaststellen van het model Sport en Onderwijs Teylingen 2020 – 2023.

Hiermee biedt de gemeente een optimale sportieve beweegomgeving in en rondom de basisscholen en kennismaking met het brede sportieve en culturele aanbod binnen Teylingen voor de jeugd in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar.

Wethouder Arno van Kempen: “Ik ben blij met dit besluit. Als je al vroeg in je leven kennismaakt met sporten, bewegen en culturele activiteiten krijg je een belangrijke basis aangereikt voor de toekomst.”

Meer kwalitatief bewegingsonderwijs

Het basisonderwijs krijgt hiervoor in de periode 2020-2023 subsidie in de vorm van een afbouwende stimuleringsregeling. De subsidie is bedoeld voor een 2e lesuur bewegingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8. De gemeente verwacht dat in het schooljaar 2023-2024 alle scholen een vakdocent bewegingsonderwijs hebben aangesteld voor het geven van de lessen bewegingsonderwijs. En dat minimaal 70% van de scholen twee volwaardige lesuren bewegingsonderwijs aanbiedt aan de groepen 3 t/m 8. Een deel van de subsidie wordt betaald door het Rijk.

Sport-, beweeg- en cultuurparticipatie

De Combibrug biedt een gevarieerd naschools aanbod dat naast sportpromotie meer aandacht heeft voor het ontwikkelen van aanvullend sport-, beweeg- en cultuuraanbod voor specifieke doelgroepen. Deze uitvoeringsorganisatie beschikt over het netwerk, de contacten en de uitvoeringscapaciteit om invulling te kunnen geven aan het vernieuwde sport, beweeg- en cultuurprogramma.

Het Model Sport en Onderwijs Teylingen 2020 – 2023 geeft uitvoering aan de sportnota Sport en Bewegen 2018 – 2021. Met het model Sport en Onderwijs sluit de gemeente Teylingen bovendien aan bij een van de hoofdambities van het Nationaal Sportakkoord ‘Van jongs af aan vaardig in bewegen’.

Reacties