WIJC: ‘Streven om skeelerbaan in november al klaar te hebben’

Foto: PR WIJC

Tijdens een extra algemene ledenvergadering (ALV) hebben de leden van de Warmondse IJsclub donderdagavond unaniem ingestemd met de aanleg van een skeelerbaan op het terrein van de vereniging in de Warmondse Veerpolder.

De Warmondse IJsclub is de laatste jaren druk bezig geweest met de realisering van de baan, die gaat bestaan uit een gecombineerde 200/300-meterbaan en een oefenplein voor de jongste skeeleraars. In de Extra ALV werd door verschillende drijvende krachten achter de plannen toelichting gegeven op de technische en financiële onderbouwing van de skeelerbaan. De plannen zijn financieel haalbaar vanwege onder andere subsidies van de gemeente Teylingen, het Schipholfonds en andere partijen en een aanzienlijk bedrag dat als lening door Vrienden van de WIJC is ingebracht.

Ook werd een nieuwe Gebruiksovereenkomst en Recht van Opstal tussen de gemeente Teylingen en de ijsclub behandeld, en werd het door de gemeente, de ijsclub en haar buren in de Leidse Merenwijk gesloten convenant besproken. In dit convenant zijn afspraken opgenomen om mogelijk hinder qua geluid, kunstlicht en parkeren te beperken. Deze laatste punten hebben namelijk in het verleden nogal wat stof doen opwaaien bij de omwonenden in de Merenwijk. Uiteraard waren er ook kritische geluiden van enkele personen. Echter met unanieme stemmen nam de vergadering de plannen aan.

Crowdfunding

Hierna kon er door de talrijk aanwezige leden het glas geheven worden en werd een crowdfundingsactie gelanceerd om de laatste bedragen ten ondersteuning van de begroting op te halen. Wil jij ook een steentje bijdragen via de crowdfunding? Kijk dan op deze link! Het streven van de Warmondse IJsclub is dat de nieuwe skeelerbaan er 1 november a.s. zal liggen.

Lees ook: Skeelerbaan Warmond kan worden aangelegd

Cookieinstellingen