PvdA Teylingen start Ombudsteam

Foto: PvdA Teylingen

Soms raken mensen verward in de wirwar van regels. Ook bijvoorbeeld in de gemeentelijke regels. Ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd of onrechtvaardig behandeld. Om deze mensen de helpende hand te bieden, is de PvdA in Teylingen per 1 september gestart met een ombudsteam.

Het raadslid Paul Witteman licht toe: “We hebben regelmatig contact met inwoners die vastlopen in hun contact met de gemeente. In die gevallen is de gemeente, bewust of onbewust, een muur geworden waar de inwoner tegenop loopt. Met de introductie van het Ombudsteam PvdA Teylingen kunnen we deze mensen misschien helpen en ervoor zorgen dat de gemeente er in deze gevallen is voor haar inwoners.”

Het Ombudsteam PvdA Teylingen biedt allereerst een luisterend oor en zorgt ervoor dat zaken van individuele burgers in behandeling worden genomen en daar waar mogelijk worden opgelost. Indien nodig wordt doorverwezen naar een instantie of instelling die kan helpen. Het probleem hoeft niet perse iets met gemeente te maken te hebben. Denk bijvoorbeeld aan juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, problemen met uitkeringen enz. Allemaal zaken dus die mensen dagelijks raken. Men kan ook op weg geholpen worden, als men niet goed weet bij welke instantie aan te kloppen.

Alle inwoners van Teylingen kunnen om ondersteuning vragen, ongeacht hun politieke voorkeur. Met wat voor vraag je ook komt, het team probeert een (begin van een) antwoord te geven. Dat kan zijn door je door te verwijzen, je te wijzen op waar je informatie kunt vinden of oplossingsrichtingen aan te dragen. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van het Ombudsteam PvdA Teylingen.

Het Ombudsteam PvdA Teylingen is bereikbaar via de teylingen.pvda.nl/ombudsteam of WhatsApp 0610391617

 

Reacties