Prestatieafspraken Wonen voor 2019 ondertekend

Foto: gemeente Teylingen

Betaalbaar, duurzaam en langer zelfstandig wonen, dat spraken de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen, woningcorporaties Stek en Vooruitgang en de huurdersbelangenverenigingen HBVB en HBT af in de Prestatieafspraken Wonen voor 2019.

De prestatieafspraken werden op donderdag 13 december getekend in het bestuurscentrum in Voorhout. De partijen sloten zowel afspraken voor de drie gemeenten gezamenlijk (Bollen-3) als ook lokale afspraken. De afspraken zijn gemaakt op basis van de woonvisies van de Bollen-3 en de drie afzonderlijke gemeenten. De afspraken gaan over veel onderwerpen als het doorstroming, het verkleinen van het tekort aan woningen voor lage inkomens, nieuwbouw en duurzaamheid en het aanbod woningen voor ouderen en specifieke doelgroepen.

Extra sociale huurwoningen?

Uit een tabel met de verwachte voorraad sociale huurwoningen in Teylingen, zien we echter dat een tekort aan huizen in het goedkoopste segment voorlopig ook niet aangevuld zal worden. In 2018 waren dat 665 goedkope sociale huurwoningen, in 2019 nog maar 661. Door de sloop, verkoop en nieuwbouw projecten schommelen deze aantallen jaarlijks wat, met een vooruitzicht op uiteindelijk nog maar 664 van dit soort goedkope huurwoningen in 2022.

De prestaties richten zich in dit geval op het behoud van de huidige voorraad goedkoop (tot € 424,44) en betaalbaar (tot 607,46) en uiteindelijk zal het totale sociale woningaanbod van 3294 woningen in 2018 uitkomen op 3463 in 2022. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning, kom je na inschrijving de komende jaren voorlopig nog op de wachtlijst te staan. Je doet er dan ook verstandig aan om je op je 18e verjaardag alvast vrijblijvend in te schrijven bij WoningNet Holland Rijnland.

Andere projecten

In de prestatie afspraken is ook het pilotproject Vroeg Eropaf opgenomen, waarbij de corporaties samen met de ISD (Intergemeentelijke Sociale Dienst) inzetten op het vroeg signaleren van financiële problemen en hulp te bieden om te voorkomen dat er hoge schulden ontstaan door huurachterstand. Een ander voorbeeld is het project waarbij huurders met een open verbrandingstoestel zoals een geiser het aanbod krijgen om het oude toestel te laten vervangen voor een energiezuiniger en veilig toestel.

De huurdersbelangenverenigingen zijn tevreden met hun inbreng bij de totstandkoming van de afspraken. “We zijn voornamelijk blij dat de inkomensafhankelijke huurverhoging nog wel genoemd wordt in de prestatieafspraken, maar dat het overleg daarover is teruggebracht naar de reguliere overlegstructuur tussen corporaties en huurdersbelangenverenigingen.”

 

 

Reacties

Cookieinstellingen