Start participatie verkeersveiligheid Herenweg

Foto: Google Maps

Op dinsdag 16 mei start een participatietraject over de verkeersveiligheid op de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde. U bent van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn.

Schouw

Om 14.00 uur begint een schouw op de kruising Oosteinde/industrieterrein (bij O’Neill). Tijdens de schouw over het gehele tracé kijken bewoners en ondernemers samen met de projectgroep naar de situatie op straat. Het volledige tijdschema van de schouw is te vinden op www.teylingen.nl/herenwegwarmond.

Inloopbijeenkomst

Van 18.00 tot 21.00 uur is er een inloopbijeenkomst in Het Trefpunt, Herenweg 80. Bezoekers kunnen dan aangeven welke knelpunten zij zien en welke ideeën ze hebben om de verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid te verbeteren.

Aanleiding

Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Bewoners en ondernemers laten de gemeente regelmatig weten de wegen onveilig te vinden, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De gemeente heeft geld beschikbaar om de wegen aan te passen en maatregelen te treffen en hoort hierover graag de mening van bewoners en ondernemers.

Samen nadenken over het ontwerp

De gemeente heeft nog geen plan of ontwerp. Wel is een aantal spelregels opgesteld waarbinnen het ontwerp gemaakt moet worden. Denk aan wet- en regelgeving en de afbakening van het plangebied. Deze spelregels zijn te vinden op www.teylingen.nl/herenwegwarmond. Het project begint met het ophalen van knelpunten, wensen en ideeën. Daarna worden verschillende schetsontwerpen gemaakt en uiteindelijk een definitief ontwerp. Het besluit over het definitieve ontwerp voor de inrichting wordt genomen door de gemeenteraad.

Online enquête

Bewoners en ondernemers hebben ook de mogelijkheid een online enquête in te vullen via www.teylingen.nl/herenwegwarmond  In deze enquête wordt gevraagd naar ervaringen met de verkeersveiligheid en leefbaarheid op de wegen binnen het project.

 

Reacties