Monumentale beuken blijven tot 2018

Foto: Google Streetview

Vrijdag 24 maart zijn de twee beuken voor het voormalige gemeentehuis in Warmond gesnoeid en is één beuk ingekort. Dit was nodig voor de realisatie van de nieuwbouw op het terrein.

Deze beeldbepalende bomen zouden in eerste instantie al bij de start van de bouwwerkzaamheden gekapt worden. Na bezwaren van de Vereniging Betrokken Teylingers is de gemeente met de betrokken partijen in gesprek gegaan om te kijken naar de mogelijkheden en zijn er een aantal afspraken gemaakt met de betrokken partijen.

Wethouder Bas Brekelmans: “Fijn dat iedereen constructief heeft meegedacht om hier samen uit te komen. Ik denk dat dit de beste oplossing is voor de lange termijn”.

Second opinion

De afgelopen maanden hebben de beide rode beuken voor het voormalige gemeentehuis in Warmond de nodige aandacht gekregen in pers en de publieke opinie. De Vereniging Betrokken Teylingers heeft samen met het Natuur Ontdekking Centrum Koudenhoorn en omwonenden zich ingespannen om beide rode beuken te behouden. Na een eerste onderzoek naar de kwaliteit van de bomen hebben zij zich tot wethouder Brekelmans gericht met het verzoek om een onafhankelijke second opinion, die zich zou richten op het behoud van de beide bomen.

Eén beuk is ziek en één beuk heeft een beperkte levensverwachting door de bouwwerkzaamheden. Hierdoor is er een verhoogd risico dat de bomen de bouwwerkzaamheden niet zullen doorstaan. Verplaatsen van de beuken bleek geen optie. Om tegemoet te komen aan de bezwaren van de Vereniging Betrokken Teylingers en bewoners is in de kapvergunning opgenomen dat er twee nieuwe beuken van behoorlijk formaat worden geplant.

Afspraken

De Vereniging Betrokken Teylingers en de gemeente hebben in het overleg van 16 maart de volgende conceptafspraken gemaakt:

  • Er worden twee nieuwe rode beuken van behoorlijk formaat geplant.
  • Op de plaats van de twee oude beuken wordt op verzoek van omwonenden een extra boom geplant (Acacia of een gelijkwaardige boom)
  • Er wordt een contract opgesteld waarin de aanplant van de drie bomen wordt vastgelegd, ter garantie dat dit ook daadwerkelijk gebeurt.
  • De nieuw te planten bomen worden met een aantal betrokken Warmonders en Teylingers uitgezocht bij de kweker.
  • De beuken worden op korte termijn gesnoeid om de realisatie van de nieuwbouw mogelijk te maken.
  • Om het aanzicht voorlopig zoveel mogelijk in stand te houden blijven de twee beuken tot het broedseizoen 2018 staan.
  • De ontwikkelaar bekijkt of het vrijkomende hout van de twee beuken beschikbaar kan worden gesteld voor het vervaardigen van banken voor de openbare ruimte.

Wethouder Bas Brekelmans is blij dat de second opinion en het overleg met de betrokken Teylingers heeft geleid tot overeenstemming over de beuken op het terrein van voormalige gemeentehuis in Warmond.

Lees ook: Nieuwe hoop voor monumentale beuken

Reacties

Cookieinstellingen