25 woningen op voormalige gemeentewerf Warmond

Foto: Gemeente Teyingen

In Warmond is behoefte aan eengezinswoningen voor startende kopers en betaalbare huurwoningen. Het doel is om die te realiseren op de voormalige gemeentewerf in Warmond.

In het nieuwe woongebied zijn 25 eengezinswoningen gepland: 12 sociale huurwoningen en 13 koopwoningen. De gemeente Teylingen, Woningstichting Warmunda en H&B Bouw ondertekenden hiervoor gister een overeenkomst.

Vitaal Warmond

De voormalige gemeentewerf Warmond aan de Van den Woudestraat 1a is eigendom van de gemeente Teylingen en heeft al een aantal jaar geen functie meer.

“In Warmond zijn er weinig locaties waar nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden, terwijl er wel behoefte is aan eengezinswoningen en betaalbare huurwoningen” zegt wethouder Brekelmans. Daarom sloot de gemeente in januari 2016 een samenwerkings-overeenkomst met woningstichting Warmunda om sociale huurwoningen op deze plek te realiseren. Gezamenlijk selecteerden zij een partij voor de bouw van de huurwoningen en de ontwikkeling van koopwoningen. Na een uitvoerige selectieprocedure is H&B Bouw gekozen om op de gemeentewerf aan de slag te gaan.

“Deze ontwikkeling past goed bij onze Woonvisie”, aldus Brekelmans. “We willen jongeren en jonge huishoudens vasthouden. Dit nieuwbouwproject draagt zo bij aan een evenwichtige leeftijdsopbouw en de leefbaarheid in Warmond.”

Huurwoningen

12 van de 25 eengezinswoningen worden sociale huurwoningen in bezit van Warmunda, door fusie vanaf 1 januari 2017 opgevolgd door Woonstichting Stek. “We hebben met de gemeente afgesproken dat zes woningen daarvan worden verhuurd aan huishoudens van drie of meer personen met een inkomen tot € 30.000,-”, vertelt Marja Duiverman, directeur-bestuurder van Warmunda. De maximale huurprijs daarvan is € 628,76. De andere zes woningen hebben een huurprijs van € 710,68.

Koopwoningen

De 13 eengezinswoningen in de koopsector worden in het middel dure segment gerealiseerd. Deze woningen zullen aantrekkelijk zijn voor doorstromers die een goedkopere woning achterlaten. Zo dragen deze woningen ook bij aan behoud van de leefbaarheid in Warmond.

“In onze plannen hebben we een hoge kwaliteit van zowel de woningen als de openbare ruimte nagestreefd”, geeft Harry Bakker, directeur van H&B Bouw, aan.

Inloopavond op 14 december

Het ontwerpbestemmingsplan voor de ontwikkeling ligt vanaf donderdag 1 december 2016 tot en met woensdag 11 januari 2017 ter inzage in het gemeentekantoor in Sassenheim. In die periode kunnen zienswijzen worden ingediend op het plan. Voor belanghebbenden organiseert de gemeente Teylingen op 14 december een inloopavond van 19.30 tot 21.00 uur in het Trefpunt, Herenweg 80 Warmond.

Tijdens deze avond kunt u vragen stellen over het bestemmingsplan, maar ook over de verkoop of huur van de te realiseren woningen. Medewerkers van woningstichting Warmunda en H&B Bouw en de architect zijn aanwezig om toelichting te geven op het plan. Als de vaststelling van het bestemmingsplan soepel loopt, kan na de zomer van 2017 gestart worden met bouwwerkzaamheden.

Reacties