Ideeën voor recreatie- en natuurgebied Kagerzoom?

Foto: Gemeente Teylingen

Inwoners, ondernemers en organisaties zijn van harte welkom om mee te denken over de ontwikkeling van het gebied Kagerzoom.

Iedereen met ideeën die de kwaliteit van de natuur- en recreatiewaarden in het gebied versterken, is van harte uitgenodigd een korte vragenlijst in te vullen. Deze is te vinden via deze link en is in te vullen tot 22 september 2016.

Kagerzoom

De enquêteresultaten dragen bij aan de manier waarop de Kagerzoom (inclusief Strengen en Tengnagel) straks wordt ontwikkeld. De antwoorden helpen ook beeld te krijgen van de recreatiebehoefte in de gebieden Koudenhoorn en de Oud Hollandse polders (Boterhuispolder, Zweilandpolder en Zwanburgerpolder).

Interviews en werkbijeenkomst

Naast de enquête worden ook ideeën opgehaald door interviews in het gebied en tijdens een werkbijeenkomst begin oktober met een mix van betrokkenen, kenners en gebruikers van het gebied. Hiervoor zoeken we nog deelnemers. Wilt u in aanmerking komen voor deelname aan de werkbijeenkomst dan kunt u dit aangeven in de enquête.

Tijdens deze bijeenkomst worden ideeën verzameld en een globale lijn van de ontwikkeling bepaald. Samen met de resultaten uit de enquête en interviews, worden die verwerkt tot een ontwikkelplan voor de Kagerzoom. Dat plan wordt eind 2016 gepresenteerd.

Netwerk van groene routes in de Leidse Ommelanden

De gemeente Teylingen werkt samen met de gemeenten Leiden, Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Kaag en Braassem, Zoeterwoude en de Federatie van agrarische natuurverenigingen De Groene Klaver aan het behoud, de kwaliteit en toegankelijkheid van het landschap in de Leidse regio: de Leidse Ommelanden.

Doel is een netwerk aan groene routes, die beginnen en eindigen bij het Singelpark in Leiden, en die lopen via de stadsrand en de Leidse ommelanden. Aan de routes liggen aantrekkelijke recreatieve plekken waar maatschappelijke, historische of ecologische functies gecombineerd worden. Zo wordt het toeristisch imago van de Leidse regio verder versterkt.

De gemeente Teylingen ontwikkelt in het kader van deze samenwerking de komende jaren verschillende plekken en gebieden. Denk aan Rondje Kaag, Boterhuispolder, of bijvoorbeeld passantensteigers en watertaxi bij station Sassenheim. Hier hoort ook de ontwikkeling van de Kagerzoom bij. Zo verbeteren we het leef- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en maken we de gemeente aantrekkelijker voor  recreanten en toeristen.

Reacties

Cookieinstellingen