VOT constateert problemen bij TOF

Foto: pixabay

De ingewikkelde juridische constructie van het ondernemersfonds Teylingen gaat nu ook parten spelen bij de uitvoering van haar taken, zo laat de afsplitsingsgroep Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) weten.

Omdat het fonds afhankelijk is van gemeentelijke informatie en de gemeente zich niet mag bezighouden met de uitvoeringstaken van het fonds is er een onwerkbare situatie ontstaan, constateert de VOT onder haar ruim 300 aanhangers.

Het ondernemersfonds wordt financieel gevoed door aanslagen WOZ. Deze heeft de gemeente Teylingen in maart verstuurd. De gebouwencodes die de gemeente gebruikt voor de aanslagen zijn niet altijd duidelijk. Hierdoor ontstaan interpretatieverschillen. Veel ondernemers, die denken in aanmerking te komen voor terugbetaling van de 22% OZB-opslag ten behoeve van het ondernemersfonds, blijken van een koude kermis thuis te komen.

In twee afzonderlijke rondes onder alle VOT-supporters zeggen veel ondernemers verkeerde aanslagen te hebben gehad. Anderen hebben van het fonds te horen gekregen niet in aanmerking te komen voor de terugbetalingsregeling, terwijl dat wel zou horen.

Wij constateren veel uitvoeringsproblemen bij het ondernemersfonds. Ondernemers met een gelijk bedrijfsprofiel worden ongelijk behandeld. Het fonds verwijst naar de gemeente en de gemeente naar het fonds. Antwoorden op vragen blijven maanden uit. De terugbetalingsregeling waar ondernemers een beroep op kunnen doen is nog steeds niet gepubliceerd, terwijl de beroepstermijn al lang is verstreken. Het is te gek voor woorden.” (VOT-woordvoerder Alfred Pop)

Aldus de VOT-woordvoerder, die tevens zijn verbazing uitspreekt over de vele geruisloze bestuurswisselingen bij het fonds. De VOT is voorstander van kleine, democratisch gekozen en doelgerichte bedrijveninvesteringszones, zoals in Noordwijkerhout. Een duur gemeentebreed fonds, waaraan iedere ondernemer verplicht moet meebetalen en men niet – evenredig aan de eigen bijdrage – de vruchten van kan plukken, vindt de VOT niet van deze tijd.

Reacties