Stichting Syrische Vrouwen in Nederland officieel van start

Foto: Lisa de Blok

Op zondag 10 juli gaat de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland (SVNL) officieel van start. Vanaf mei 2016 stelt Welzijn Teylingen haar ruimte in SassemBourg beschikbaar voor de wekelijkse bijeenkomsten van de Stichting Syrische Vrouwen in Nederland.

Zij komen hier wekelijks op zondag bijeen om samen in gesprek te gaan over allerlei actuele thema’s. De stichting heeft zich als doel gesteld om integratie van de Syrische vrouw in Nederland te bevorderen. Integratie op vele terreinen, zoals het welbevinden van de Syrische vrouw maar haar ook wegwijs maken in de Nederlandse politiek, hoe om te gaan met verschillende religies en wat kan men zelf bijdragen aan de Nederlandse samenleving.

In de Syrische cultuur wordt de vrouw gezien als degene die invloed heeft op haar kinderen en toekomstige generaties. De stichting wil deze rol onderstrepen in de Nederlandse samenleving met de hier geldende normen en waarden. Door de Syrische vrouwen goed te informeren over de gebruiken in Nederland, zal dat de integratie bevorderen.

Welzijn Teylingen draagt graag bij aan dit initiatief vanuit haar visie op zelfredzaamheid en op sociale samenhang binnen de gemeente Teylingen. Voor meer informatie Welzijn Teylingen tel: 0252 23 18 05 of per e-mail: [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen