Klanten tevreden over dienstverlening ISD

Foto: pixabay

I&O Research heeft voor de ISD Bollenstreek een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de klanten voor de algehele beoordeling de ISD een 7,3 geven.

Voor een overheidsorganisatie een goed resultaat. Ondanks strengere wetgeving, aanpassing van het minimabeleid door landelijke wetgeving, onduidelijkheid over de Wmo/hulp bij het huishouden zijn klanten tevreden. Het dagelijks bestuur is blij met de uitslag van dit onderzoek.

Onderzoek

Het onderzoek bestond uit een schriftelijk onderzoek en een telefonisch onderzoek. De vragenlijsten zijn per ISD-gemeente en per onderdeel (Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Schulddienstverlening en Re-integratie) opgesteld. Op basis van een steekproef zijn 2370 klanten aangeschreven. Hiervan heeft 27,3% gereageerd. Bij dit onderzoek was speciale aandacht voor de gevolgen van de veranderingen in verschillende regelingen van de ISD op de klanttevredenheid.

Belangrijkste resultaten

  • Klanten geven de ISD voor de algehele beoordeling een 7,3.
  • Klanten geven de ISD voor de algemene klantgerichtheid een 7,4.
  • Klanten zijn tevreden over de medewerkers van de ISD en geven de medewerkers een 7,3.
  • Klanten uit de verschillende ISD-gemeenten zijn gemiddeld ongeveer even tevreden.
  • Klanten schulddienstverlening zijn zeer tevreden over de schulddienstverlening en geven de hoogste beoordeling op de klanttevredenheid.

Gemiddeld een 7,3 voor de dienstverlening is een goed resultaat. Bij een recent landelijk onderzoek naar de kwaliteit van overheidsdienstverlening in het algemeen was de gemiddelde waardering een 7,0.

Het volledige klanttevredenheidsonderzoek staat vanaf 23 juni 2016 op de website van de ISD Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl

Reacties

Cookieinstellingen