Samen nadenken over afvalscheiding

De gemeente is in aanloop naar het opstellen van een nieuw afvalbeleidsplan met haar inwoners in gesprek over hoe het ‘nieuwe afval inzamelen’ mensen kan aanzetten om beter hun afval te scheiden.

Bijeenkomsten

In de drie dorpen worden brainstormsessies georganiseerd, waarbij de ideeën en opmerkingen van inwoners worden verzameld. In Sassenheim en Voorhout hebben deze gesprekken al plaatsgevonden, waarbij al een hoop informatie werd verzameld om mee aan de slag te kunnen. In Warmond staat de bijeenkomst op dinsdag 5 april op de agenda, vanaf 19.30 uur in ’t Trefpunt.

Brainstormen

Tijdens de bijeenkomst werd in groepen gepraat, waarbij de mensen uit een tal van foto’s en plaatjes over afval en inzameling konden kiezen. Met deze afbeeldingen kon men duidelijk een beeld scheppen van wat voor hen belangrijk is en waar de verbeterpunten liggen. Vervolgens kreeg iedereen de kans om hun verhaal te doen, waarbij alle suggesties werden genoteerd om in een volgend stadium mee te kunnen nemen in de beleidsvorming.

Afvalscheiden

Het doel van deze gesprekken is om tot een betere en efficiëntere manier te komen om afval te scheiden en grondstoffen te kunnen hergebruiken. Het streven is om in Teylingen minimaal 75% van al het afval te scheiden in de toekomst. Veel mensen gaven aan dat ze sinds de invoering van het nieuwe inzamelen van plastic, blik en verpakkingsmateriaal, nog maar opmerkelijk weinig restafval overhouden. Bijkomstigheid is dat men met een veel grotere hoeveelheid aan gescheiden afval blijft zitten.

Gespreksstof

Niet iedereen heeft de ruimte om een eigen afvalscheidingsstation in de tuin te maken en ook de manier hoe nu het gescheiden afval wordt ingezameld, verloopt niet altijd vlekkeloos. Oplossingen als een speciale haak aan lantaarnpalen voor plastic zakken en het eenvoudiger maken van het scheiden van afval, werden uitgebreid besproken. Ook een stukje bewustwording en educatie en voorlichting op scholen zijn punten die kunnen bijdragen aan het collectieve besef van het belang van hergebruik van grondstoffen.

Er werd aan het eind van de avond een korte presentatie gegeven per groep, waarbij de belangrijkste punten werden opgenoemd. Na afloop werd nog een luxe design prullenbak verloot. De winnares hiervan kan voortaan direct in de afvalemmer al haar afval scheiden in drie groepen.

 

 

 

Reacties