Teylingen wordt dementievriendelijke gemeente

Foto: pixabay

‘Dementievriendelijk Teylingen’ is één van de projecten van het Zorgpact. De partners van het Zorgpact willen de aandacht en kennis vergroten voor het omgaan met dementie. Ook willen ze de levenskwaliteit van mensen met dementie en van hun mantelzorgers bevorderen.

Zorgpact

In het zorgpact werken huisartsen, zorginstellingen, woningcorporaties, Welzijn Teylingen en de gemeente Teylingen samen bij het ontwikkelen van projecten, die een bijdrage leveren aan een beter en veiliger leefklimaat voor ouderen. Het project Dementievriendelijk Teylingen is één van de projecten waaraan het zorgpact werkt. De partners van het Zorgpact hebben gezamenlijk een Denkrichting en een Uitvoeringsplan opgesteld.

Wat gaat het zorgpact doen?

De partners van het zorgpact zoeken de samenwerking met maatschappelijke organisaties, mantelzorgers en andere betrokkenen om de plannen verder vorm te geven. Zij kunnen een belangrijke rol spelen om van Teylingen een dementievriendelijke gemeente te maken.

Daarvoor worden diverse activiteiten ontwikkeld, zoals communicatie naar de inwoners van Teylingen over signalen van dementie en waar men terecht kan met vragen. Ook worden vrijwilligers van buurtkamers getraind in het omgaan met mensen met dementie en is in de plannen onder andere aandacht voor bewegen.

Reacties

Cookieinstellingen