Veel belangstelling wijkmarkt Sassenheim

Foto: Gemeente Teylingen

Maandag 14 maart heeft in SassemBourg de wijkmarkt plaatsgevonden voor bewoners van de wijk gelegen tussen de Julianalaan, de groenstrook van de Horsten, de grens met Lisse en de Parklaan.

Bij de marktkramen hebben wijkbewoners gesproken over verschillende onderwerpen met wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Teylingen. De inwoners hebben vragen en opmerkingen over de bomen bij de Antoniuslaan, de mogelijke verplaatsing van de kermis en de kapotte klinkers in de Hoofdstraat. Ook is er veel interesse voor de bouwplannen op de Dirk- en Hoogvlietlocatie.

Wijkschouw

Om 20.00 uur opent burgemeester Carla Breuer de wijkmarkt in grand cafe Graaf Jan. Ze heet iedereen van harte welkom en geeft aan dat het fijn is dat er zoveel mensen uit de wijk aanwezig zijn. Hierna krijgt raadslid Tewis Zandbergen het woord. Hij heeft samen met de raadsleden Sybrinne de Vries en Dion Piket de wijkschouw gedaan in een deel van de wijk, de Horstenbuurt, de Slotlaan, het centrum en ’t Onderdak.

Het is positief dat er weinig zwerfafval in de wijk lag. Verder viel het op dat in de Hoofdstraat veel betonklinkers kapot zijn. Een deel is hersteld, maar dit heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Wethouder Kees van Velzen geeft aan dat hier op korte termijn naar gekeken wordt.

In deze wijk staan veel grote bomen, die veel worteldruk geven en zonlicht weghalen. Ook staan veel bomen dicht op tuinen en zijn de trottoirs smal, waardoor mensen soms via de weg moeten lopen.” (Wethouder Kees van Velzen)

De gemeente is zich bewust van dit probleem en wil met de bewoners van de betreffende straten zoeken naar oplossingen. Dit jaar gaat de gemeente nog in gesprek met bewoners van de Antoniuslaan over de hoge bomen en de verkeerssituatie. Een luid applaus volgt. Ook in de Willem Warnaarlaan wordt gekeken naar oplossingen. Helaas is het weghalen van de bomen geen oplossing. De gemeente probeert de worteldruk te verminderen door tegels te vervangen door kleischelpen.

Wijkjournaal

Vervolgens krijgen de bezoekers de wijkjournaal film te zien. In deze film nemen de raadsleden Dion Piket en Sybrinne de Vries de bewoners mee met de belangrijkste punten in deze wijk. Onderdelen van de film zijn:

  • Bouwplannen bij de DIRK supermarkt
  • Ideeën voor verplaatsing kermis
  • Vestiging statushouders in deze wijk
  • Bouwplannen Hortusplein, terrein Hoogvliet supermarkt
  • Keurmerk Veilig ondernemen

Interviews Burgernet, Welzijn Teylingen en Rekenkamercommissie

Burgemeester Carla Breuer interviewt Anja Vlaardingerbroek en Elise Verbaan van Burgernet. Zij vertellen over Burgernet, een samenwerkingsverband tussen mensen die wonen en werken in een gemeente en de politie. Hoe meer mensen aan Burgernet deelnemen, hoe groter de kans dat een verdacht of vermist persoon wordt opgespoord.

Vervolgens vertellen Margriet Duivenvoorde en Erika van der Heijden van Welzijn Teylingen over het wijkgericht werken wat zij doen. Welzijn Teylingen ondersteunt burgers met een hulpvraag, zij zijn er voor iedereen van 18 tot 88 jaar. ‘Ook voor 90- jarigen?’ klinkt het uit de zaal. Welzijn Teylingen organiseert de buurtkamers en ze brengen mensen samen om ogen en oren te hebben in de wijk.

Tot slot vertelt raadslid Ton Verdegaal over de rol van de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie doet onafhankelijk onderzoek naar de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. Zij rapporteren de uitkomsten van hun onderzoeken aan de gemeenteraad. Op dit moment onderzoekt de Rekenkamercommissie de Sport en cultuurkorting.

wijkmarktMarktkramen

Na het plenaire gedeelte kunnen de bewoners in gesprek gaan met raadsleden, collegeleden en ambtenaren bij de verschillende marktkramen:

  • Scholen, spelen, groen en uw straat
  • Verkeer en ruimte – locatie D-winkels, Hortusplein
  • Duurzaam en Sociaal – zorg, welzijn, kunst en cultuur, huisvesting en integratie statushouders
  • Openbare orde en veiligheid – kermis, Keurmerk Veilig Ondernemen en oude Campoterrein.

Scholen, spelen, groen en uw straat

Bij Scholen, spelen, groen en uw straat is met name aandacht voor de Concordiastraat, de bomen in de Antoniuslaan, de wens voor een kano steiger in het Voorhavenkwartier, het verzoek tot het opheffen van parkeerplaatsen bij de ingang van de Hoofdstraat, de klinkers in de Hoofdstraat en de afsluiting met palen van het parkeerterrein achter SassemBourg waardoor dit terrein niet bereikbaar is vanaf de Jan van Brabantweg.

Verkeer en ruimte

Bij Verkeer en ruimte is er veel aandacht voor de Dirk (Digros)locatie. Zorgen worden geuit over parkeerruimte voor winkelend publiek, laden en lossen over grond van derden, het heiwerk en de grondwaterstand in relatie met de parkeerkelder, het mogelijk vervallen van een aantal parkeerplaatsen voor bewoners van de Concordiastraat en de Molendwarsstraat.

Ook wordt aandacht gevraagd voor het parkeren van bouwverkeer, het afsluiten van de Concordiastraat tijdens de bouw en de plaats van de ondergrondse afvalcontainers. Een inwoner oppert het idee om een laad- en losdock in te richten. Verder wordt aandacht gevraagd voor de snelheden van het verkeer op de Kerklaan, Hoofdstraat en Hortuslaan en krijgt de gemeente het verzoek om bij de herinrichting van de Hoofdstraat Noord geen klinkers te gebruiken.

wijkmarkt

Duurzaam en Sociaal

Bij Duurzaam en Sociaal wordt gevraagd of de verlichting van SassemBourg ’s avonds en ’s nachts niet iets minder kan in het kader van de duurzaamheid. Ook is er een verzoek voor ondergrondse containers voor plastic afval.

Openbare orde en veiligheid

Bij Openbare orde en veiligheid spreekt een aantal inwoners zijn zorgen uit voor een mogelijke verplaatsing van de kermis naar het centrum van Sassenheim. Een aantal bewoners is positief over de verplaatsing, zij vinden het fijn om de najaarsfeesten weer terug te krijgen in het centrum van Sassenheim. Zij spreken hierover met vertegenwoordigers van de Oranjevereniging Sassenheim en medewerkers van de gemeente.

Ook zijn er vragen over extra borden voor de buurtapp bij de Nachtegaallaan en de Willem Warnaarlaan. Enkele bewoners hadden zorgen over de stand van zaken rondom het gekraakte oude Campogebouw. De gemeente zal een gesprek met de buurtbewoners hierover inplannen. Over het gebied bij de nieuwe Vomar zijn vragen gesteld over de reclameborden, de veiligheid op het trottoir bij de oprit naar de parkeerplaatsen aan de achterzijde en de overlast van de afzuiging van café Shaffies.

Informeel napraten

Na afloop was er gelegenheid tot informeel napraten met raadsleden, wethouders, politie, de BOA, en ambtenaren. Alle opmerkingen en reacties op de onderwerpen worden verwerkt en de acties die daaruit voortkomen worden binnen zes weken gepubliceerd op de gemeentelijke website www.teylingen.nl.

 

Cookieinstellingen