Langer thuis wonen met de Zorgserre

Foto: Ruud van Bochoven & TGP Media Producties

Sinds 2013 werken gemeente Teylingen, zorgaanbieders ActiVite en Marente, woningcorporaties Stek, Vooruitgang en Warmunda, Welzijn Teylingen en de huisartsen samen aan de doelstellingen van het Zorgpact.

Hoofddoel is dat de inwoners van Teylingen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Eén van de projecten behelst een pilot met een Zorgserre.

Zo lang mogelijk thuis wonen is moeilijk wanneer trappenlopen steeds lastiger wordt, de badkamer en slaapkamer zich op de eerste etage bevinden maar het toilet juist weer op de begane grond. Verhuizen naar een gelijkvloerse woning is niet altijd mogelijk, maar ook niet altijd wenselijk. Mensen worden op een kwetsbaar moment weggehaald uit hun vertrouwde sociale omgeving. Bestaande mantelzorg in de buurt komt dan vaak te vervallen.

Met name voor dit soort situaties kan de Zorgserre uitkomst bieden. De Zorgserre, ontwikkeld en ondersteund door de deelnemers aan het ZorgPact Teylingen is een op maat gemaakte unit die aansluitend aan de achterzijde van een eengezinswoning aan de gevel wordt geplaatst. De zorgbehoevende bewoner kan zo blijven wonen in zijn eigen huis en op een natuurlijke en volwaardige manier deel blijven uitmaken van het dagelijkse leven in het huishouden.

Als er op bepaalde momenten behoefte is aan rust of er moet verzorging plaatsvinden is het mogelijk de Zorgserre af te sluiten van de huiskamer. De Zorgserre voldoet aan alle vereisten om optimaal zorg te kunnen verlenen. Als de Zorgserre niet meer nodig is dan kan deze eenvoudig worden hergebruikt op een andere locatie. Alle partijen hebben financieel bijgedragen aan het concept. Woonstichting Vooruitgang heeft, met Stek en Warmunda, de Zorgserre laten bouwen. Tijdelijk staat deze achter SassemBourg, direct aan de gevel, vergelijkbaar met zoals het in de praktijk ook gaat gebeuren.

Het is de bedoeling dat de Zorgserre achter een huurwoning van één van de corporaties komt. In de achtergevel wordt ruimte gemaakt voor openslaande deuren. Voor deze doorgang komt dan de Zorgserre. Johan van Buren, manager Wonen bij Vooruitgang, is blij met het feit dat de Zorgserre er nu ook daadwerkelijk is.

‘Mensen kunnen zich vaak geen voorstelling maken van hoe het er in het echt uitziet. Het uitleggen van een dergelijk concept aan mensen, die toch al in een kwetsbare situatie zitten, blijft dan moeilijk. Nu kunnen we eventuele kandidaten de Zorgserre echt laten zien. Wanneer je mensen een dergelijk concept aanbiedt, moet het ook snel beschikbaar zijn zodat men er niet 3 maanden op hoeft te wachten.” (Johan van Buren)

a5b3172f-eb55-4503-9e9a-06c2570c1fc9

Op de vraag of het aanpassen van de woning zelf niet gemakkelijker en goedkoper is antwoord Van Buren ontkennend. “Woningaanpassing is vaak door de beperkte ruimte niet mogelijk of moeilijk realiseerbaar. Trapopgangen zijn smal en een traplift is toch een sta-in-de-weg voor traplopers. Afmetingen van bestaande douche- en toiletvoorzieningen zijn voor patiënt en de zorgverleners vaak verre van optimaal om op een makkelijke manier zorg te krijgen en te verlenen.”

Wethouder, Arno van Kempen, denkt dat de Zorgserre een plek kan krijgen tussen vele andere oplossingen om mensen langer thuis te kunnen laten wonen.

“Het is niet dé oplossing maar een oplossing. Het is niet voor niets een pilot. We hopen binnenkort de Zorgserre daadwerkelijk bij een woning te plaatsen. Vanaf dat moment worden zowel de betreffende bewoners maar ook zorgverleners en mantelzorgers regelmatig gevraagd naar hun bevindingen.” (wethouder Arno van Kempen)

Het maken en plaatsen van een Zorgserre kost geld maar de verwachting is dat het op de langere termijn juist geld oplevert. Van Buren: “hoewel het uiteraard ook over geld gaat, staat de kwaliteit van leven hier centraal. Ik verwacht dat mensen op deze manier langer thuis kunnen blijven wonen en dat komt ten goede aan de clïent. Door de aanwezigheid van een partner is er waarschijnlijk ook minder thuiszorg nodig. Of het ook een goedkopere oplossing is, moet worden onderzocht. Vandaar dat wij het proces zorgvuldig willen monitoren, ook op het financiële aspect.”

495a4c42-1bb5-4ee3-b134-2841b864f5ec

Niet iedereen die zorg nodig heeft kan een beroep doen op een Zorgserre. Van Buren legt uit dat in het Zorgpact hiervoor criteria zijn afgesproken. Het blijft een tijdelijke oplossing voor ongeveer 5 jaar. Hij noemt als voorbeeld een twee- of meerpersoonshuishouden, waarbij er één patiënt is met een ziektebeeld waarbij er steeds zwaardere zorg nodig is. Dit hoeft overigens niet altijd een ouder iemand te zijn.

Belangstellenden voor de Zorgserre kunnen contact opnemen met Woonstichting Vooruitgang. Een bezichtiging behoort ook tot de mogelijkheden.

Cookieinstellingen