Bestemmingsplan Noordelijke Randweg

Foto: Gemeente Teylingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordelijke Randweg Voorhout’ voor een ieder ter inzage ligt, van donderdag 18 februari tot en met woensdag 30 maart 2016.

De gemeente Teylingen is bezig met het voorbereiden van de aanleg van de Noordelijke Randweg Voorhout. De weg vormt een nieuwe verbinding ten noordwesten van Voorhout, tussen de N444 en de deels nog aan te leggen ontsluitingsweg Hooghkamer. De Noordelijke Randweg zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout (Herenstraat) en een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer.

Wat

Het project beoogt de aanleg van een nieuwe weg voor autoverkeer met daarnaast een vrijliggend fietspad. De Randweg gaat de spoorlijn Leiden-Haarlem ongelijkvloers kruisen door middel van een onderdoorgang. Met de aanleg van de randweg wordt een groot deel van dit verkeer om Voorhout heen geleid. Dit komt de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het centrum van Voorhout sterk ten goede. De randweg verbetert daarnaast de regionale bereikbaarheid voor het autoverkeer en fietsverkeer, omdat het samen met de N450 een schakel vormt tussen de N443 en N444. Tenslotte gaat de weg een schakel vormen in de hoogwaardige openbaar vervoer verbinding tussen Noordwijk en Schiphol via Voorhout en Sassenheim.

Status

In 2015 zijn het voorontwerpbestemmingsplan en voorlopig ontwerp van de weg in inspraak geweest. Op basis van de inspraak- en vooroverlegreacties is nu het ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Een bestemmingsplan is nodig om de aanleg van de Noordelijke Randweg en de naastgelegen ecologische verbindingszone mogelijk te maken.

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Noordelijke Randweg Voorhout’, alsmede de authentieke digitale planbestanden, kunt u inzien op de landelijke voorziening (ruimtelijkeplannen.nl) door op de volgende links te klikken:

digitale versie ontwerpbestemmingsplan
authentieke digitale planbestanden

Inloopavond

Op woensdag 2 maart 2016 organiseert de gemeente een inloopavond om u hierover te informeren. De avond begint om 19:30 uur en eindigt rond 21:00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in het Bestuurscentrum in Voorhout.

Informatie

De projectorganisatie is bereikbaar via [email protected] (Jaap Kik / Peter van Goch, afdeling Ruimte / 14 0252)

 

 

Reacties

Cookieinstellingen