Kindergemeenteraad spannend tot de laatste stemming

Foto: Gemeente Teylingen

De kindergemeenteraad van Teylingen heeft op 11 februari gekozen om het budget van 2.000 euro te verdelen over drie projecten. 900 euro voor een speeltuin bij de volkstuinen op Elsgeest, 800 euro voor de EHBO vereniging Sassenheim en 300 euro voor het project Zebrapad, voor meer veiligheid bij het oversteken.

De kinderraadsleden van de groepen 8 van De Overplaats, De Achtbaan en 2 klassen van Het Bolwerk gingen donderdagavond met elkaar in debat in de raadzaal. Tijdens de vergadering konden de kinderen kiezen uit vier projecten, die zijn ingediend door verenigingen en organisaties.

De projecten die kans maakten op 2.000 euro waren:

Project Zebrapad

Project Zebrapad, namens de ondernemers van de Herenstraat en Veilig Verkeer Nederland. Het project heeft als doel automobilisten bewust te maken dat ze stoppen bij de Zebrapaden. Inspreker Jaap van Dorp maakte duidelijk dat met name kinderen nog wel eens over het hoofd worden gezien door de autobestuurders.

Speeltuin bij de volkstuinen Elsgeest

Bij de volkstuinvereniging Elsgeest zijn steeds meer gezinnen actief. De bedoeling is een speeltuin te realiseren, zodat kinderen hun ouders een tijdje mee kunnen helpen in de tuin en daarna ook kunnen spelen.
Digitaal lespakket voor het bloemencorso van de Bollenstreek. Het Bloemencorso vindt het belangrijk dat de kinderen leren over de streek en het belang van de bloembollen voor de regio.

Project EHBO vereniging Sassenheim

De vereniging vroeg een nieuwe reanimatiepop “Fat old Fred” genaamd, om realistischere oefeningen te kunnen doen, met als doel de voorbereiding te verbeteren om in de praktijk levens te redden. Daarnaast een tweetal vierseizoenen jassen om goed zichtbaar te zijn.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Tot het einde spannend

Aan het begin van de vergadering hielden de indieners van de projecten een pleidooi voor hun project. Daarna voerden de fracties vanuit de scholen het woord.

Al snel was duidelijk dat de voorkeur van de meerderheid niet uitging naar het project van het Bloemencorso. Alleen de fractie van De Achtbaan hield een betoog voor het belang dat leerlingen in de Bollenstreek over hun streek leren. Anderen vonden dit weliswaar belangrijk, maar gaven voorkeur aan levensreddende projecten.

Uiteindelijk ontstonden twee voorstellen voor verdeling van het geld. In beide voorstellen ging er geld naar de Volkstuinen en de EHBO. Het grootste twistpunt was óf er ook geld beschikbaar werd gesteld voor Project Zebrapad. Het bleek 8 tegen 8 stemmen te zijn. Na zes stemrondes kwam er toch een verdeling uit waar iedereen mee kon leven.
Het debat is net als bij echte raadsvergaderingen te bekijken via het internet: www.teylingen.tv.

Groepsfoto kindergemeenteraad

Over de kindergemeenteraad

De kindergemeenteraad is een schoolproject waar alle groepen 8 uit Teylingen aan mee kunnen doen. Het project begint met een gastles op school, gegeven door een raadslid van de gemeente Teylingen. Daarna komt de hele klas op bezoek in de raadzaal om te oefenen met debatteren. Vervolgens vinden per klas verkiezingen plaats, zo kiezen de leerlingen zelf welke vijf leerlingen hun klas mogen vertegenwoordigen als kinderraadslid.

De vergadering van de kindergemeenteraad is het slot van het project. De kindergemeenteraad mag 2.000 euro uitgeven aan maatschappelijk relevante projecten van verenigingen en organisaties. De laatste kindergemeenteraad van dit schooljaar is op 9 juni.

Reacties

Cookieinstellingen