VOT wil ondernemersfonds aanvechten

Foto: pixabay

De groep Vrije Ondernemers Teylingen (VOT) gaat door met haar verzet tegen het ondernemersfonds en de financiering via een 21% OZB-opslag. De gemeenteraad heeft in december 2015 definitief besloten om de OZB te verhogen voor gebruikers en eigenaren van niet-woningen.

De totale opbrengst van circa € 370.000 zal onvoorwaardelijk worden doorgesluisd naar het ondernemersfonds, maar nog altijd zijn de regels voor dit ondernemersfonds nog niet bekend. De VOT blijft zich verzetten tegen een gemeentebreed ondernemersfonds.

De VOT vindt dat het ondernemersfonds meer nadelen dan voordelen kent voor de ondernemers in Teylingen. Het kan volgens hen dan ook geen succes worden, want een meerderheid van de ondernemers doet niet mee, maar alle ondernemers moeten er wel aan bijdragen. Alleen agrariërs, de sector zorg en de gemeente kunnen hun extra te betalen OZB-belasting terugvragen. Alleen dat al schept ongelijkheid.

Buitenstaanders en deskundigen die het met het standpunt van de VOT eens zijn, hebben de gemeente gewezen op de grote risico’s van het ondernemersfonds. Het door de VOT voorgestelde alternatief van afzonderlijke kleine ondernemersfondsen per gebied, zou volgens hen veel beter uitpakken.

De VOT laat het er niet bij zitten. Zij bereidt juridische stappen voor en gaat er vanuit dat de rechter wel zal luisteren. Er zullen bezwaarschriften tegen de OZB aanslagen worden ingediend. Andere procedures worden ook overwogen.

Procespotje

De VOT is nu een ‘procespotje’ aan het vormen. Alle ondernemers, die bezwaar willen maken tegen de komende OZB-aanslag, kunnen zich bij de VOT melden. Tegen betaling van minimaal € 100 zal de VOT namens al die ondernemers de bezwaarschriften laten opstellen en de overige acties coördineren. Hier worden advocaten en andere adviseurs bij betrokken. De VOT zal regelmatig verslag uitbrengen van de voortgang en van de financiële situatie.

Eind februari 2016 verstuurt de gemeente de OZB-aanslagen met de opslag van 21%. De VOT zal dan binnen 6 weken de nodige bezwaren gaan indienen voor wie zij is gemachtigd. Ondernemers die mee willen doen aan de juridische acties tegen de 21% opslag van de OZB-aanslag, kunnen zich als VOT-supporter aanmelden via www.voteylingen.nl of [email protected]

Reacties

Cookieinstellingen