Veilig en Comfortabel Wonen

Foto: Gemeente Teylingen

Steeds meer mensen blijven langer thuis wonen. Woningen zijn daar niet altijd op ingericht. Diverse organisaties waaronder de gemeente, ondernemers en woningcorporaties werken samen om dit te veranderen. Inmiddels is informatie gereed, zijn adviseurs opgeleid en zijn er diverse tips aan bewoners te geven.

Het doel van het project is bewustwording. Soms is met kleine ingrepen het huis al veiliger en comfortabeler te maken.” aldus Ria Eijk, directeur Stichting Welzijn Teylingen.

Netwerk ‘Langer Comfortabel Thuis’

Het project Veilig en comfortabel wonen krijgt vorm en gaat een nieuwe fase in. Ondernemers hebben een netwerk ‘Langer Comfortabel Thuis’ opgericht. Dit is een samenwerking van ondernemers die onder andere informeert over langer zelfstandig blijven wonen.

Miniconferentie

Tijdens de miniconferentie op 11 juni 2015 zijn zorgpartners, vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers geïnformeerd en geïnspireerd om zich bij dit netwerk aan te sluiten. Natuurlijk zijn ook andere ondernemers op dit gebied van harte welkom om zich aan te melden. Wethouder Arno van Kempen opende de conferentie met een persoonlijk verhaal over zijn eigen vader die slecht ter been is en niet zelfstandig uit zijn stoel kon komen. De ontdekking van de sta-op-stoel met afstandsbediening was een uitkomst.

Huistest en advies

Het is mogelijk om een Huistest af te nemen en advies te vragen. Met deze test kunnen ouderen hun woning controleren op verbeteringen om langer thuis te blijven wonen. De test kan zelfstandig online worden ingevuld via www.huistest.nl. Wie een persoonlijk advies wil, kan dit aanvragen bij Welzijn Teylingen via telefoonnummer: 0252 – 231805. De test wordt dan afgenomen door een vrijwillige woonadviseur. Hij of zij vult samen met de bewoner een vragenlijst in. Na het invullen van de test krijgt de bewoner een persoonlijk woonadvies met daarin de gekozen oplossingen voor verbeteringen aan de woning. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Uitkomsten conferentie

Hoe belangrijk kennisuitwisseling over dit onderwerp is, bleek uit de tafelgesprekken tijdens de miniconferentie. Hier ontstonden nieuwe verbindingen. Een aantal uitspraken van deelnemers aan de conferentie op 11 juni 2015 spreken voor zich.

Pauline Zwinkels: “Ik zie naar aanleiding van de Huistest nu allerlei dingen waarvan ik me niet bewust was. Bijvoorbeeld verlichting bij je huisnummer. Dat is handig als spoedeisende hulp nodig is.” Ellen Devilee: “Deze bijeenkomst bevestigt voor mij dat mensen het preventiedeel voor zich uitschuiven. Komt tijd, komt raad. Later lopen zij er tegenaan dat er gezien de tijd soms geen keuze is.”

Zorgpact Teylingen

Het project Comfortabel en Veilig Wonen maakt deel uit van het Zorgpact Teylingen. Andere projecten uit dit Zorgpact zijn:

  • Ouderen in kwetsbare situaties,
  • Pilot tijdelijke zorgkamer,
  • Onderzoek naar zorg- en welzijnsvoorzieningen voor ouderen,
  • Een dementievriendelijk Teylingen.

Reacties