Ontwerp Omgevingsvisie Teylingen ter inzage

Foto:

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Teylingen kondigt met trots aan dat de omgevingsvisie Teylingen “Een florerende toekomst voor Teylingen” in ontwerp ter inzage wordt gelegd.

Gemeenten zijn verplicht een omgevingsvisie op te stellen op grond van de Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking is getreden. Naast een wettelijke verplichting, is de Omgevingsvisie vooral een uitgelezen kans om samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en ketenpartners een visie te ontwikkelen op de fysieke leefomgeving van Teylingen.

In de omgevingsvisie staat welke kwaliteiten de gemeente Teylingen heeft. Ook staan de ambities die de gemeente heeft op onder andere het gebied van wonen, ondernemen, mobiliteit en duurzaamheid. Er is onderscheid gemaakt tussen verschillende deelgebieden binnen de gemeente. De ambities van de gemeente verschillen per deelgebied. Om de ambities per deelgebied inzichtelijk te maken is in de omgevingsvisie de Bloem van Teylingen ontwikkeld. De bloem geeft duidelijk weer hoe Teylingen vanuit onze kernkwaliteiten, invulling wil geven aan onze florerende toekomst.

image

Met oog voor het unieke karakter van Teylingen en haar individuele dorpen streven wij in de omgevingsvisie naar een evenwicht tussen de drie ambities om:

  1. Goed te leven met verbinding tussen mensen;
  2. Een beleefbaar en toekomstbestendig hart in de Duin- en Bollenstreek te zijn en;
  3. Te werken aan een vitale en duurzame economie.
Cookieinstellingen