Heb jij recht op energietoeslag?

Foto: pixabay

Huishoudens met een laag inkomen, komen in aanmerking voor de energietoeslag. Voor inwoners uit de gemeenten Hillegom, Lisse, Noordwijk en Teylingen bestaat deze uit twee delen. De ISD start in oktober 2023 met de uitbetaling van deel 2 van de energietoeslag voor het jaar 2023.

Voor het jaar 2023 is er weer extra geld beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen om de energierekening te kunnen betalen. De uitbetaling hiervan gaat in twee delen. Deel 1 kon tot 1 mei 2023 aangevraagd worden. Deel 2 is een bedrag van € 800,- en wordt vanaf oktober in vier termijnen uitbetaald. Ook voor deel 2 geldt de inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum. Heb je deze energietoeslag eerder dit jaar niet ontvangen, maar heb je hier wel recht op? Dan kun je deze vanaf 1 november zelf aanvragen.

Wanneer hoef je niets te doen?

Heb je het eerste deel al ontvangen van de energietoeslag dit jaar? Dan hoef je nu niets te doen. Je krijgt uiterlijk 30 november 2023 van de ISD een brief. In die brief staat dat je de energietoeslag ontvangt in vier termijnen van € 200,-. Daarin staat ook wanneer de ISD deze termijnen betaalt. Heb je op 1 december 2023 nog geen brief ontvangen van de ISD? Dan kun je alsnog een aanvraag indienen als je aan de voorwaarden voldoet.

Ontvang je een bijstandsuitkering? Dan krijg je automatisch de energietoeslag en een brief van de ISD. De ISD betaalt dan in oktober 2023 de eerste termijn automatisch uit.

Energietoeslag niet eerder ontvangen/aangevraagd?

Heb je niet eerder de energietoeslag ontvangen, maar heb je hier wel recht op? Dan kun je vanaf 1 november 2023 een aanvraag indienen. Hieronder zie je een overzicht van de norm voor het inkomen om recht te hebben op de energietoeslag. Je vermogen (spaargeld) telt niet mee om te bepalen of je hier recht op hebt:

 

Leefsituatie Netto inkomsten
per maand excl.
vakantietoeslag
Echtpaar, beiden tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 2.149,46
Eénoudergezin tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.502,53
Alleenstaande tussen 21 jaar en pensioengerechtigde leeftijd € 1.502,53
Echtpaar (pensioengerechtigd) € 2.276,85
Alleenstaande ouder (pensioengerechtigd) € 1.676,71
Alleenstaande (pensioengerechtigd) € 1.676,71

Maatwerkbudget

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk.

Meer informatie en aanvragen

Op de website van de ISD Bollenstreek staat meer informatie over de voorwaarden en hoe je de energietoeslag kunt aanvragen.

Cookieinstellingen