Raad wijzigt Jeugdhulpverordening

Foto: gemeente teylingen

De verordening Jeugdhulp Teylingen is aangepast. Het recht op een familiegroepsplan wordt nu expliciet in de verordening genoemd. ‘Een familiegroepsplan legt de basis voor eigen regie. Want het biedt wettelijk evenveel rechten en plichten als een plan dat tot 2015 door de hulpverlener werd gemaakt,’ aldus burgerraadslid Shari van den Hout.

De aanpassing gebeurde naar aanleiding van een voorstel tot een wetswijziging (amendement) van de ChristenUnie. Een gezin, één plan, is belangrijk onderdeel van het nieuwe jeugdbeleid. Het gezin stelt een plan op als extra ondersteuning in een gezin nodig is, en wordt daarbij professioneel ondersteund. Onderdeel van deze wet, die in de verordening is opgenomen, is dat gezinnen ook het recht hebben eigenhandig een plan op te stellen, een familiegroepsplan bijvoorbeeld. Het betreft een aanvullende bepaling op het gezinsplan. Dit recht wordt nu met naam in de verordening van Teylingen genoemd.

Wat is een Familiegroepsplan?

Het principe van het Familiegroepsplan is dat jongeren en ouders het recht krijgen om een plan van aanpak op te stellen met ouders, familie, of anderen uit de sociale omgeving van de jeugdige. Zij kunnen hierbij ondersteuning en advies van een deskundige professional krijgen. Belangrijk daarbij is dat aan een gezinsplan of een familiegroepsplan even veel rechten kunnen worden ontleend. Dat gezinnen wordt gestimuleerd zelf de regie te nemen en dat dit wordt gewaardeerd, wil de raad zo extra benadrukken.

Andere veranderingen

Een andere belangrijke vernieuwing van de Jeugdhulp is de inzet van Jeugd- en Gezinsteams. Hulp en ondersteuning zijn zo dichterbij. Ouders en cliënten hebben vanaf januari 2015 één aanspreekpunt en hoeven door dit team van hulpverleners niet zelf langs verschillende instanties voor een vraag. Vanaf januari 2015 beschikt elk Centrum voor Jeugd en Gezin in de regio Holland Rijnland, dus ook in de bollenstreek, over een dergelijk Jeugd- en Gezinsteam.

Voor grote en kleine vragen over opvoeden en opgroeien, of de gezondheid van uw kind, kunt u voortaan terecht bij het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG). Zij kunnen hulp bieden en indien nodig meer specialistische hulp inschakelen. Ook de huisarts, medisch specialist of jeugdarts kan u naar jeugdhulp verwijzen.

Taken van de gemeente

De gemeente is per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp. Daarbij hoort ook:
• opvoed- en opgroeihulp
• specialistische hulp voor jeugd met een beperking
• pleegzorg
• geestelijke gezondheidszorg voor de jeugd (jeugd-ggz)
• kinderbeschermingsmaatregelen
• jeugdreclassering
• gesloten jeugdhulp
• Veilig Thuis (het voormalige Advies en Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld)

Voor meer informatie over de veranderingen de zorg kunt u terecht op de website http://www.verander-samen.nl/

Reacties

Cookieinstellingen