Aanmelden Lintjesregen 2024

Foto: gemeente Teylingen

Woensdag 26 april vond de jaarlijkse Lintjesregen plaats. Zeven inwoners van Teylingen kregen te horen dat zij een Koninklijke onderscheiding hebben verdiend. Een bijzonder moment. Ons dorp wordt gedragen door verenigingen, stichtingen, organisaties en alle andere manieren waarop inwoners zich verenigen. Daar zijn we trots op. Al die organisaties kunnen niet zonder vrijwilligers.

Wie komt in aanmerking voor een lintje?

Om in aanmerking te kunnen komen voor een Koninklijke onderscheiding moet iemand aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de samenleving baat hebben bij het werk van die persoon, is hij of zij een voorbeeld die anderen motiveert en stimuleert én doet hij of zij al gedurende een langere periode intensief, bijzonder werk.

Ken jij iemand die een lintje verdient?

Ken jij iemand die je wilt voordragen voor de Lintjesregen van volgend jaar? Neem dan contact op met de kabinetsmedewerkster van de gemeente via [email protected] Zij kan in grote lijnen aangeven of de persoon in kwestie in aanmerking komt voor een lintje. Voor de lintjesregen van volgend jaar moet je aanvraag vóór 1 juli 2023 bij de gemeente binnen zijn.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de websites van de gemeente via www.teylingen.nl en van de Kanselarij der Nederlandse Orden via www.lintjes.nl. U kunt iemand ook voordragen voor een onderscheiding die wordt uitgereikt op een ander moment. Bijvoorbeeld bij een afscheid of jubileum, of een andere bijzondere gebeurtenis die te maken heeft met de activiteiten van die persoon.

Reacties

Cookieinstellingen