Nieuwe ronde energietoeslag

Foto: pixabay

Net als in 2022 kunnen in 2023 huishoudens met een laag inkomen in aanmerking komen voor de energietoeslag. In 2023 bestaat de energietoeslag uit twee delen. Deel 1 bestaat uit totaal € 500,-. Inwoners die van de ISD Bollenstreek (ISD) de energietoeslag 2022 hebben ontvangen hoeven geen actie te ondernemen. Inwoners die de energietoeslag 2022 niet hebben ontvangen en voldoen aan de voorwaarden kunnen de energietoeslag 2023 deel 1 vanaf nu aanvragen bij de ISD. Aanvragen kan tot 1 mei 2023.

Het Rijk stelt voor de energietoeslag 2023 extra geld beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen. Voor 2023 bestaat de energietoeslag uit twee delen. Deel 1 is een bedrag van totaal € 500,- en voor deel 2 is de wetgeving nog niet bekend. Dat wordt naar verwachting juni 2023.

Energietoeslag

Inwoners die de energietoeslag 2022 hebben ontvangen en nog steeds in de ISD gemeenten (Hillegom, Lisse, Noordwijk, Teylingen) wonen hoeven niets te doen. Zij ontvangen van de ISD in februari 2023 een brief over de energietoeslag 2023 deel 1. Daarin staat dat zij het bedrag van € 500,- (2 termijnen van € 250,-) in maart en april automatisch ontvangen. Heb je de energietoeslag voor 2022 aangevraagd en nog geen besluit? Voor 1 maart 2023 heeft de ISD alle aanvragen 2022 afgehandeld.

Inwoners die recht hebben op de energietoeslag 2022 krijgen ook een brief over de energietoeslag 2023 deel 1. Zij hoeven ook niets te doen. Inwoners die op 1 januari 2023 een (aanvullende) bijstandsuitkering hebben hoeven ook niets te doen. Ook zij krijgen een brief van de ISD en ontvangen de energietoeslag 2023 deel 1automatisch.

Energietoeslag 2022 niet ontvangen/aangevraagd

Huishoudens die de energietoeslag 2022 niet hebben ontvangen en wel voldoen aan de voorwaarden voor de energietoeslag 2023 deel 1, kunnen vanaf nu de aanvraag voor de energietoeslag 2023 deel 1 indienen. Voor deel 1 geldt de inkomensgrens van 130% van het sociaal minimum. Aanvragen kan tot 1 mei 2023.

Maatwerkbudget

Voor uitzonderlijke situaties heeft de ISD een maatwerkbudget beschikbaar om inwoners met een hoger inkomen dan 130% van het sociaal minimum en die door de hoge energielasten in de financiële problemen komen/zijn gekomen de energietoeslag toe te kennen. Het gaat hierbij om maatwerk.

Meer informatie

Op de website van de ISD Bollenstreek staat meer informatie inclusief de bijstandsnormen en het aanvraagformulier.

Reacties

Cookieinstellingen