Veel belangstelling voor Bollenstreek in Bedrijf in Voorhout

Foto: René Faas - Bollenstreek in Bedrijf

De 29ste editie van Bollenstreek in Bedrijf is weer een succes geworden. Minstens duizend bewoners en bezoekers van de Bollenstreek brachten, ondanks de tropische hitte, een bezoek aan een of meer agrarische bedrijven in Voorhout en maakten kennis met de wereld van de tuinbouw.

Het was zaterdag 13 augustus al vroeg druk met fietsers langs de Prinsenweg, Frank van Borselenlaan en Teylingerlaan. De wegen waren versierd met vlaggen en potten gladiolen en de zes deelnemende bedrijven hadden hun best gedaan zo goed mogelijk voor de dag te komen. De een met een bedrijfsfilm of een fotoserie, de ander met een workshop en overal stonden uiteraard planten en bloemen en machines in beeld.

Verschillende soorten bedrijven

Er deden zes heel verschillende bedrijven mee: bollenbedrijven, bloemen- en plantenkwekerijen, handelsbedrijven en een loonbedrijf. Bij alle bedrijven stonden medewerkers en familieleden klaar voor een rondleiding in de schuur of in het veld. Zij beantwoordden alle vragen en vertelden met passie over hun werk. Overal was een organisatie te gast op het gebied van landschap, natuur of erfgoed en ook voor kinderen was er van alles te zien en te doen. Het trekkertreintje, dat tussen de bedrijven op en neer pendelde, zat steeds vol en ook toen het ‘s middags tropisch heet werd, bleven de bezoekers komen. Het publiek werd ontvangen met kannen water en ijsjes.

 

De open dag werd ‘s ochtends officieel geopend door wethouder Marlies Volten van de gemeente Teylingen, die benadrukte hoe belangrijk de agrarische bedrijven zijn voor de economie en voor toerisme en landschap van de Duin- en Bollenstreek. Samen met voorzitter Piet van der Poel hees zij de vlag bij Kallaland-Agriko, een van de zes deelnemende bedrijven.

Vervolgens kregen de wethouders Volten en Hooij van Teylingen, Van der Zwet van Lisse en Alkemade van Noordwijk een rondleiding in een of meer bedrijven. Zij gingen in gesprek met de ondernemers, waarbij kwesties aan de orde kwamen als de stikstof- en milieuproblematiek, de huisvesting van buitenlandse werknemer en de verdeling van de schaarse ruimte in de Bollenstreek.

Bollenstreek in Bedrijf

Bollenstreek in Bedrijf is een initiatief van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord). Piet van der Poel, de voorzitter van het organisatiecomité, kijkt met tevredenheid terug. “Met deze jaarlijkse open dag willen we inwoners en bezoekers van de Bollenstreek nauwer betrekken bij het werk van de agrarische bedrijven en dat is weer goed gelukt. We hebben het aantal bezoekers niet bijgehouden, maar het zijn er zeker meer dan duizend geweest. Na twee jaar zonder open dag was het weer een feest om te zien hoeveel mensen belangstelling hebben voor de tuinbouwsector. Het is belangrijk dat zij met eigen ogen zien wat er in de bedrijven gebeurt en dat ze de ondernemers zelf kunnen spreken.”

Foto’s en videobeelden van de open dag zijn binnenkort te vinden op de website van Bollenstreek in Bedrijf: greenportdb.nl/open-dag-bollenstreek-in-bedrijf en op Facebook https://www.facebook.com/bollenstreekinbedrijf

Cookieinstellingen