Negen partijen presenteren gezamenlijk raadsprogramma

Foto: Gemeente Teylingen

De negen partijen van de nieuwe gemeenteraad hebben de thema’s en dilemma’s beschreven die de komende vier jaar het belangrijkste zijn voor de gemeente Teylingen. In het Raadsprogramma 2022-2026 “Samen maken we Teylingen” is op hoofdlijnen beschreven welke maatschappelijke uitdagingen in ieder geval aangepakt moeten worden. Het gaat om thema’s zoals woningbouw, zorg en duurzaamheid. De geschetste opgaven en oplossingsrichtingen leveren dilemma’s op. Ze vereisen integraal denken en handelen.

 

Zaterdag 21 mei 2022 hebben de fractievoorzitters de tekst van het raadsprogramma afgerond. De fracties gaan er vanuit dat het college de thema’s van het raadsprogramma in samenhang meeneemt in het collegeprogramma en het uitvoeringsprogramma.

Eensgezind

De negen fractievoorzitters zijn blij met het raadsprogramma als agenda voor de komende vier jaren. ‘We laten zien dat we eensgezind zijn om samen de problemen in onze samenleving aan te pakken, ondanks onze verschillende politieke standpunten.’ Dat op zich is bijzonder te noemen omdat de fracties zich verbinden aan een raadsprogramma die ze vanuit het perspectief van de eigen fractie of politieke overtuiging wellicht anders zouden formuleren.

Vernieuwend

Het werken met een raadsprogramma is vernieuwend omdat de raad nog voor de vorming van het college vaststelt wat de belangrijkste thema’s en dilemma’s voor de komende vier jaar zijn. Deze werden na de gemeenteraadsverkiezingen geïnventariseerd door verkenners Anne Lize van der Stoel en Leon Floor. Met het raadsprogramma is er nog voldoende ruimte voor de partijen om hun eigen politieke kleur te laten zien, terwijl direct duidelijk is op welke onderwerpen gezamenlijk snel slagen gemaakt kunnen worden.

Formateurs

Het raadsprogramma zal het uitgangspunt zijn voor het collegeprogramma. Twee formateurs, Petra Habets en Robbert-Jan van Duijn, hebben inmiddels de opdracht gekregen om te onderzoeken welke meerderheidscoalities er mogelijk zijn en wat er in het collegeprogramma komt. Het is de bedoeling dat de nieuwe wethouders op 7 juli worden geïnstalleerd.

Het raadsprogramma kun je hier lezen: Raadsprogramma 2022-2026 Samen maken we Teylingen 23 mei 2022

Cookieinstellingen