Vernieuwende aanpak formatie Teylingen naar volgende fase

Foto: Gemeente Teylingen

Na de gemeenteraadsverkiezingen kregen verkenners Anne Lize van der Stoel en Leon Floor de opdracht om met alle negen gekozen fracties in Teylingen in gesprek te gaan. Over de inhoudelijke standpunten, hun ambities en op welke wijze de partijen willen samenwerken de komende vier jaar.

De verkenners hebben de afgelopen weken bij alle partijen geïnventariseerd wat de grootste gemene deler is op de grote thema’s van de gemeente, zoals wonen, mobiliteit en duurzaamheid. Het eindverslag van de verkenning is inmiddels opgeleverd.

Advies verkenners

De verkenners van de nieuwe gemeenteraad van Teylingen adviseren om te werken met een ‘raadsakkoord op hoofdlijnen’ met daarbinnen een collegeprogramma. Met een raadsakkoord op hoofdlijnen is er nog voldoende ruimte voor partijen om een eigen politieke kleur te laten zien, terwijl direct duidelijk is op welke onderwerpen gezamenlijk snel slagen gemaakt kunnen worden.

Werkgroep

Verder adviseren de verkenners om een werkgroep op te richten die in de gaten houdt hoe de raad met het raadsakkoord werkt. Ook zou deze werkgroep een rol kunnen krijgen om de positie van de raad in regio te verbeteren en om meer ontmoetingen te organiseren tussen raad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Raadsakkoord en vernieuwende werkwijze

Een raadsakkoord op hoofdlijnen gaat verder dan het traditionele coalitie-oppositie denken. Het vormt een brede afspiegeling van de politieke stromingen in de raad en er wordt vooral gekeken naar waar partijen het over eens zijn. Ook geeft het raadsakkoord duidelijk weer, over welke onderwerpen het politieke debat nog moet worden gevoerd. Vernieuwend aan deze werkwijze is dat er eerst raadsbreed wordt gewerkt aan de belangrijkste thema’s voor de komende vier jaar, voordat over collegevorming wordt gesproken.

Vervolg formatie

De onderhandelaars van de negen fracties hebben kennis genomen van de inventarisatie die de verkenners Van der Stoel en Floor voorstelden als startpunt voor de volgende fase. De fase van de verkenningen is daarmee afgerond. De volgende stap is, dat de raadsfracties een informateur vragen om de inhoudelijke standpunten verder te uit te werken in een definitief raadsakkoord. Als een grote meerderheid van de raad instemt met het raadsakkoord, is het daarna de basis voor de onderhandelingen en het collegeprogramma.

Cookieinstellingen