De ISD start met de uitbetaling van de energietoeslag

Foto: pixabay

De ISD Bollenstreek start begin april met de betaling van de energietoeslag aan huishoudens met een laag inkomen. Het gaat om huishoudens, waarvan de ISD op de hoogte is van hun inkomsten en voldoen aan bepaalde voorwaarden. De overige huishoudens met een laag inkomen kunnen naar verwachting medio april een aanvraag voor de energietoeslag indienen.

De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan huishoudens met een laag inkomen. De ISD betaalt het bedrag uiterlijk op 8 april 2022 automatisch uit aan huishoudens die bij de ISD bekend zijn en voldoen aan een aantal voorwaarden. Ieder huishouden krijgt totaal € 800,- en de ISD betaalt dit bedrag in vier termijnen van € 200,-. De eerste betaling vindt uiterlijk 8 april 2022 plaats en de overige drie betalingen begin mei, begin juni en begin juli 2022. Per zelfstandig huishouden wordt de energietoeslag een keer gegeven. De huishoudens die de energietoeslag niet automatisch krijgen kunnen naar verwachting vanaf medio april deze energietoeslag aanvragen.

Wie krijgen de energietoeslag in principe automatisch?

  • Huishoudens die op 31 maart 2022 een bijstandsuitkering (PW), uitkering IOAW/IOAZ of levensonderhoud Bbz hebben via de ISD Bollenstreek.
  • Huishoudens die tussen 1 januari 2022 en 31 maart 2022 de Individuele inkomenstoeslag hebben ontvangen.
  • Huishoudens die op 31 maart 2022 via de ISD deelnemen aan de Collectieve aanvullende zorgverzekering van Zorg en Zekerheid.
  • Iedereen die voor de automatische toekenning in aanmerking komt krijgt uiterlijk 8 april 2022 een brief van de ISD Bollenstreek.

Uitkering AIO

Mensen met een Aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) krijgen het ook automatisch, maar later dan 8 april 2022, omdat de ISD hiervoor informatie van de SVB nodig heeft.

Wie kunnen de energietoeslag later aanvragen?

De ISD Bollenstreek heeft niet alle huishoudens met een laag inkomen in beeld. Huishoudens die niet bij de ISD bekend zijn of niet onder de doelgroep vallen die het automatisch krijgt moeten iets langer wachten voordat zij deze energietoeslag kunnen aanvragen en ontvangen. Voor deze doelgroep moeten nog richtlijnen opgesteld worden. Daarom is het aanvragen van de energietoeslag voor deze doelgroep nog niet mogelijk. Zodra het dagelijks bestuur van de ISD Bollenstreek de richtlijnen heeft vastgesteld, volgt de informatie op de website. Daar staat hoe huishoudens de toeslag kunnen aanvragen en aan welke voorwaarden zij moeten voldoen. Verwachting is dat medio april 2022 er meer duidelijkheid is en de energietoeslag aangevraagd kan worden.

Meer informatie

Op de website van de ISD Bollenstreek www.isdbollenstreek.nl staat de actuele informatie.

Cookieinstellingen